9.9 C
İstanbul
Cumartesi, 25 Mart 2023 23:06
Ana sayfa Etiketler Halde

Etiket: halde

7440 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Fiilen Bulunmayan Emtia, Makine, ...

0
7440 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Fiilen Bulunmayan Emtia, Makine, Demirbaşların Kayıtlardan Çıkarılmasına Dair Açıklamalar

Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş Vergiler Nasıl Yapılandırılacak

0
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin kesinleşmiş olup, Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş vergiler girmektedir.

İstirahatli olan çalışanın SGK gün sayısı 30 gün bildirilebilir mi?

0
İstirahatli olan çalışanın SGK gün sayısı 30 gün bildirilebilir mi?

Faturada müşteri vergi dairesinin yanlış yazılması sorun olur mu?

0
Düzenlemiş olduğumuz e-fatura da vergi kimlik numarası doğru olduğu halde vergi dairesi sehven yanlış düzenlenmiştir. Vergi kimlik numarası doğru olduğundan bu fatura ile işlemlere devam edebilir miyiz, yoksa iade faturası/gider pusulası yöntemiyle mi işlemi sürdürmek gerekir?

Kollektif şirket ortağı ikinci bir iş için işletme defteri tutabilir mi?

0
Kolektif şirket e-defter uygulamasındadır. Ortaklardan biri bu şirketin dışında başka bir ticari faaliyette bulunmaktadır. e-defter hadlerine girmediği halde bu ticari faaliyetinden ötürü e-defter kapsamına girer mi?

%5 Vergi indirimini uygulamayı unutanlar düzeltme beyannamesi verebilir mi?

0
2021 yılına ait Kurumlar vergisinin beyanname döneminde ilgili kanundan yararlandığı halde beyanname üzerinde % 5'lik indirim tutarının sehven hesaplanmadığı sonradan anlaşılmıştır. Bu beyannameye düzeltme vererek indirimden yararlanma şansımız olabilir mi?

Tek ortaklı limited şirkette, şirket müdürü kendisine ücret belirleyebilir mi?

0
Tek ortaklı limited şirket ortağı, şirketin yüklü bir miktarda vergi borcu olduğu halde şirketten huzur hakkı alabilir mi?

Şirkette çalışan personel kullanamadığı 2 aylık izin süresini para olarak isteyebilir...

0
A.Ş. de çalışan personel, çalışması devam ettiği halde kullanamadığı 2 aylık izin süresinin ücretini talep edebilir mi?

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve...

0
B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile...

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve...

0
7326 Sayılı Kanun 1 Seri no.lu Tebliğ İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ... B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 7326 sayılı Kanunun 6...