11.7 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 2:19
Ana Sayfa Etiketler Gecikme zammı

Etiket: gecikme zammı

Vergi borçlarının gecikme zamları gider olarak işlenebilir mi?

0
KKEG niteliğinde olan harcamaları ilgili gider veya maliyet hesaplarında kaydedip gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi hazırlanırken takibini kolaylaştırmak için 9'lu nazım hesaplarda takip etmeniz daha doğru olacaktır.

7326 Matrah artırımınının herhangi bir taksiti zamanında ödenmezse haklardan yararlanma imkanı...

0
7326 matrah artırımı 6 taksitin ilk 4 taksiti zamanında Kalan iki taksiti geç ödenmiştir. Şartlardan faydalanır mıyız?

Gecikme Zammı Nedir?

0
Gecikme Zammı Nedir?

2018 ve 2019 nisbi aidatlarını gider yazabilir miyiz?

0
2018 ve 2019 nispi aidatlarını 07.08.2020 tarihinde gecikme zamları ile toplu ödedim. Geçmiş yıl olduğu için gider olarak kaydedebilir miyim? Gecikme zammı dışındaki 32018-19 yılları...

KDV iade alacağının mahsubu sonrası kalan tutarın nakden iadesine ilişkin açıklamalar

0
Mahsup Sonrası KDV Alacağının Nakden İadesi  İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının KDV Uygulama Genel Tebliğinde belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse...

KDV iade talep dilekçesinin tarihi itibariyle mahsup edilecek borçlara gecikme zammı...

0
Mahsuben İade Talebi Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir. Vergi dairelerince yapılan işlemler...

Ödenmeyen geçici vergiye gecikme zammı uygulanır mı?

0
Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır? Üçer aylık kazançlar üzerinden  tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden  hesaplanan vergiden mahsup imkânı...

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

0
Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

Tasfiyeye Giren Şirketin Özel Fon Hesabındaki Hibe Tutarları Gelir Sayılır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep...

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Üretilen Mallardan Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: DİR. kararına istinaden DİİB’lerinin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ...