6.5 C
İstanbul
Perşembe, 29 Şubat 2024 9:02
Ana Sayfa Etiketler Ciranta

Etiket: ciranta

Retret Nedir?

0
1- POLİÇE BORÇLUSU ÖDEMEDEN SONRA NELERİ TALEP ETME HAKKINA SAHİPTİR? Kendisine başvurulan veya başvurulması mümkün olan borçlu, başvurma konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto...

Sakat Protesto Nedir?

0
1- POLİÇE PROTESTOSUNUN KISMİ KABULÜ HALİNDE NE YAPILIR? Poliçe protestosunun kısmi kabulü hâlinde; Kabul, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenmiş bulunup da, bu yüzden protesto düzenlenirse poliçenin...

Vadesinde Ödenmeyen Poliçeniz İçin Kimlere Başvurmalısınız?

0
1- VADESİNDE ÖDENMEYEN POLİÇE İÇİN HAMİL KİMLERE BAŞVURABİLİR? Vadede poliçe ödenmemişse hamil, 1.1- Cirantalara, 1.2- Düzenleyene, 1.3- Poliçe dolayısıyla taahhüt altına girmiş olan diğer kişilere başvurabilir. 2- HAMİL HANGİ HALLERDE...

Poliçeler Dövizle Ödenebilir mi?

0
1- POLİÇE HAMİLİ POLİÇEYİ NE ZAMAN İBRAZ ETMELİDİR? 1.1- Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin...

Çekte Muhatap Olma Ehliyeti Neye Göre Tespit Edilir?

0
1- ÇEKTE MUHATAP OLMA EHLİYETİ NEYE GÖRE TESPİT EDİLİR? Bir çekin kimin üzerine düzenlenebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hukuku belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabın şahsı...

Çekler Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenebilir mi?

0
1- SAHTE ÇEKİN ÖDENMİŞ OLMASINDA DOĞAN ZARARLARI KİM ÖDEMEK ZORUNDADIR? Çek ve senette düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi...

Poliçelerde Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

0
POLİÇELERDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDİR? 1- Zaman aşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması için gerekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, düzenleyenin veya kabul...

Mücbir Sebepler Nedeniyle Ödenemeyen Çekler İçin Çek Hamilinin Hakları Nelerdir?

0
MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE ÖDENEMEYEN ÇEKLER İÇİN ÇEK HAMİLİNİN HAKLARI NELERDİR? 1- Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir...

Poliçelerde Kabul İşlemi Nasıl Yapılır?

2
1- POLİÇELERDE KABUL İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 1.1- Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve “kabul edilmiştir” veya buna eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve...

Poliçelerde Kabule Arz İşlemi Nasıl Yapılır?

0
1- POLİÇELERDE KABULE ARZ NEDİR? NASIL YAPILIR? Poliçe vadeye kadar hamil veya poliçeyi elinde bulunduran herkes tarafından muhatabın yerleşim yerinde onun kabulüne arz olunabilir. 2- KABULE...