11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:06
Ana Sayfa Etiketler Alacak

Etiket: alacak

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri hangileridir?

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kâr/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kar/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.

Kıdem tazminatı karşılığı ve şüpheli alacak karşılıkları için enflasyon düzeltmesi yapılacak...

0
Bunların karşılık olarak ayrıldığı kaynağın, parasal olan veya olmayan kıymet olup olmamasına göre, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınması gerekir.

Dövizli teminatlar için dönem sonu kur farkı değerlemesi yapılır mı?

0
Teminat olarak döviz alabilirsiniz. Alınan dövizler geçici, gelir ve kurumlar vergisi dönem sonlarında kur farkı değerlemesine tabi tutulmalıdır

Mal Satışı Nedeniyle Oluşan Borç Döviz İle Ödenebilir Mi?

0
Ticari borç alacak tahsilatları döviz cinsinden yapılabilir mi?

Tahsil edilemeyen ihracat bedelini nasıl gider yazabiliriz?

0
Bir Ltd.Şti. ihracat bedelini tahsil edemedi. Bu durumda, aynı yurt içinde olduğu gibi, ihracat bedeline karşılık ayırıp, gidere atabilir miyiz?

2022 Alacak Faizi ve Kar Paylarının Beyanı

0
2022 Alacak Faizi ve Kar Paylarının Beyanı

Finansman gider kısıtlaması hesabında aynı işlemden kaynaklanan alacak ve borç tutarlarının...

0
Finansman gider kısıtlaması hesabında aynı işlemden kaynaklanan alacak ve borç tutarlarının birbiri ile mukayese edilmek suretiyle netleştirilmesi mümkün müdür?

7’li gider hesapları alacak çalışır mı?

0
7 li gider hesapları alacak çalışır mı?

Şüpheli alacak takibi için yapılan avukatlık masrafları da şüpheli alacak hesaplarında...

0
Şüpheli alacak takibi için yapılan avukatlık masrafları da şüpheli alacak hesaplarında mı takip edilecektir?