Ana Sayfa Vergi Şirketler Zararlarını Sonraki Yıl Karlarından Düşebilir mi?

Şirketler Zararlarını Sonraki Yıl Karlarından Düşebilir mi?

2005
0

Evet. Şirketler oluşan zararlarını sonraki 5 yıl boyunca oluşacak karlarından indirebilirler.

5520 Sayılı kurumlar vergisi kanununun “Zarar mahsubu” başlıklı 9’ncu maddesi hükümleri gereği;

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI BEYANNAMEDE AYRI AYRI GÖSTERİLMELİDİR…
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıllar ile ilgili zararlar tutarları ayrı ayrı gösterilmek şartıyla zararlar ilgili yıl vergi matrahlarından indirim konusu yapılır.10

5 YIL ŞARTI
a)
Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

1-DEVİR ALINAN KURUMLARIN ZARARLARININ İNDİRİLMESİ ŞARTLARI
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:

1.1-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ZAMANINDA VERİLMİŞ OLMALIDIR!
Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

1.2-DEVRALINAN KURUMUN FAALİYETİNE 5 YIL SÜRE İLE DEVAM EDİLMELİDİRoai4zz0
Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyanı doğmuş sayılır.

1.3- YURTDIŞI ZARARLARI (İSTİSNALAR HARİÇ) 5 YIL BOYUNCA İNDİRİLEBİLİR
b)
Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;

1.4- YURTDIŞI ZARARLARI YETKİLİ DENETİM RAPORUNA BAĞLANMASI GEREKİR
1)
Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde indirim konusu yapılır.

Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur.

Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikKur farkı kar ve zararını hangi hesapta takip etmeliyim?
Sonraki İçerikİşçilerin Ücretli Mazeret İzinleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz