Ana Sayfa Vergi Şirket Zararlarını Kaç Yıl Boyunca Düşebilirsiniz?

  Şirket Zararlarını Kaç Yıl Boyunca Düşebilirsiniz?

  2180
  0

  1- KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH TESPİT EDİLİRKEN HANGİ ZARARLAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR?
  Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır;
  1.1- 5 (Beş) yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır,
  1.1.1- Son 5 (beş) yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması,
  1.1.2- Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle devam edilmesi,

  ***Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi zıyaı doğmuş sayılır.

  1.2- Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, 5 (beş) yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;
  1.2.1- Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dâhil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,
  1.2.2- Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde indirim konusu yapılır.

  2- DENETİM RAPORU EKİNDE HANGİ BELGELERİN BULUNDURULMASI VE ONAYLANMASI ZORUNLUDUR?
  Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan;
  2.1- Vergi beyanlarının,
  2.2- Bilânço ve gelir tablosunun,
  2.3- O ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur.

  3- FAALİYETTE BULUNULAN ÜLKEDE DENETİM KURULUŞU YOKSA BEYANNAMELER KİMLER TARAFINDAN ONAYLANABİLİR?
  Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin,
  3.1- O ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları,
  3.2- Elçi veya konsolosluk yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine
  onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

  4- TÜRKİYE’DE İNDİRİM KONUSU YAPILAN YURT DIŞI ZARARLAR NASIL HESAPLANIR?
  Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.


  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Tasfiye Dönemi Zarar İle Kapanırsa Fazla Ödenen Vergi İade Edilir mi?

  Taşınan Eşya Yada Kişilerin Zarar Görmesi Halinde Tazminat İsteme Hakkı Zaman Aşımı Süreleri Ne Kadardır?

  Yurt Dışı Şube Zararları İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  Özel hesap dönemine geçtim geçmiş yıl zararını nasıl düşeceğim? 

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerindeki Kar/Zararın Tespiti Nasıl Yapılır?

  Devir Alınan Fabrikaların Birleşmeden Dolayı Devreden Zararlarının Mahsubu Yapılır Mı?

  Geçmiş Yıl Zararlarının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılır mı?

  Geçmiş Yıl Zararlarının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılır mı?

   

  Önceki İçerike ve Bileşik Faiz (Matematik / Cebir) (Finans ve Sermaye Piyasaları)
  Sonraki İçerikKimler Veraset ve İntikal Vergisi ödemez?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz