Ana Sayfa Vergi Şirket Yetkilileri ve Müşterileri İçin Kiralanan Konutlara Ait Masraflar Gider Olarak Kaydedilebilir...

  Şirket Yetkilileri ve Müşterileri İçin Kiralanan Konutlara Ait Masraflar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  9686
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Şirket yetkilileri ve müşterileri için konut olarak kiralanan gayrimenkule ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; ortakları yabancı uyruklu tüzel kişilikler olan yabancı sermayeli şirket olduğunuz, faaliyet konunuzun ölçüm cihaz ve ekipmanlarının ithalatı, ihracatı ve yurt içinde bayi ve müşterilere satışı olduğu, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı bir mesken kiralamak istediğiniz ve kiralayacağınız konut ile ilgili giderlerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasında müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerince:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış, anılan maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir. Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması, giderin keyfi olmaması ve masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

  Bu kapsamda, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı mesken kiralanması şirket tüzel kişiliğinin özel bir tasarrufu olup bahse konu tasarrufa ilişkin harcamalar, faaliyetlerin yürütülmesi ve gelirin elde edilmesi için zorunlu bir harcama niteliğinde bulunmamaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı mesken kiralanması nedeniyle ödenecek kira bedellerinin safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  2 Şubat 2015 Tarih ve 62030549-125[8-2012/228]-173 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYıllık İzin Bölünerek Kullanılabilir mi?
  Sonraki İçerikAçılış öncesi aldığım aracı aktife alabilir miyim?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz