Ana Sayfa Vergi Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Mal Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir...

  Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara Yapılan Mal Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?

  1507
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefe yapılan mal satışı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; 2013 yılında faaliyete başlayan şirketiniz tarafından, … Serbest Bölgesinde yer alan firmaya yol çizgileri ve trafik işaretleri düzenleme işi yapmak üzere gerekli malların teslimi için iki adet satış faturası düzenlendiği, söz konusu alışverişin karşılıklı olarak Ba-Bs formlarıyla bildirildiği ve hasılat kaydedilerek Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklendiği belirtilerek, söz konusu mal satışı nedeniyle serbest bölge istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasıyla; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37’nci maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3’üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle 01/01/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen ikinci fıkrasında; Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun anılan maddelerinde bahsedilen istisna hükümleri, Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin anılan bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına ilişkin olduğundan, … Serbest Bölgesine yapmış olduğunuz mal satışına ilişkin hasılatınızın kurum kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınarak genel hükümler çerçevesinde kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Kaynak: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
  9 Haziran 2015 Tarih ve 84098128-125[6-2014/9]-270 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYurt Dışında Kurulan Şirkete Ait Harcamalar, Türkiye Hissedarı Şirket Tarafından Gider Olarak Kaydedilebilir mi?
  Sonraki İçerikEricsson’un Türkiye’de Başarı Hikayesi

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz