Ana Sayfa Vergi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin 1 Sıra Numaralı Genel Tebliğ...

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesine İlişkin 1 Sıra Numaralı Genel Tebliğ Yayımlandı!

  1500
  0

  1- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER NELERDİR?
  V.U.K. ile SGK verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  2- KİMLER HANGİ BİLGİLERİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE VERMEK ZORUNDADIR?
  2.1-  Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar bir ay içinde,
  2.1.1- Yaptıkları ödemeleri,
  2.1.2- Tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar,
  2.1.3- Bunlardan kestikleri vergileri, 

  2.2- SGK Kanuna göre;
  2.2.1- Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler,
  2.2.2- Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,
  içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

  ***Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

  ÖRNEK 1:
  1- İstanbul ilinde ticari faaliyette bulunan Bayan (A)’nın, Kartal Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
  2- Bayan (A) işyerinde Kasım/2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır.

  Yapılacak işlemler:
  Bayan (A) istihdam ettiği 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir vergisi kesintilerini Kartal Vergi Dairesine beyan ettiği için bu çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Kartal Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

  3- BİTEN ÖZEL BİNA İNŞAAT VE İHALE KONUSUNDA TÜM SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMASI HALİNDE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BİLDİRGESİ NE ZAMAN VERİLİR?
  Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir.

  Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir.
  Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

  ÖRNEK 2:
  1- İşveren (B), 03.07.2017 tarihinde başlayan ve 08.09.2017 tarihinde tamamlanan özel nitelikteki bina inşaatı işinde 7 sigortalı çalıştırmıştır.
  2- İşveren (B), biten bu inşaat nedeniyle 14.09.2017 tarihinde Kurumdan ilişik kesme belgesi almak istemektedir.

  Yapılacak işlemler:
  1- İşveren (B)’nin biten özel nitelikteki inşaat işi nedeniyle ilişik kesme belgesi alabilmesi için çalışan 7 sigortalının 201 – Ağustos dönemine ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 01.09.2017 – 08.09.2017 tarihlerini kapsayan prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vermesi gerekmektedir.
  2- 2017 – Ağustos ve 2017 – Eylül dönemleri için 25.09.2017 ve 23.10.2017 tarihlerine kadar (bu tarihler dahil) verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin, ilişik kesme belgesi almak için daha önce verilmiş olan beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

  4- AYIN 15 İ İLE MÜTEAKİP AYIN 14 Ü ARASINDAKİ ÇALIŞMALARI KARŞILIĞI ÜCRET ALAN SİGORTALILARDA BEYAN NE ZAMAN YAPILIR?
  Ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır.
  Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü saat 23:59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil edilecektir. 

  ÖRNEK 3:
  1- İşveren (C)’nin, 15.08.2017 – 14.09.2017 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 20 sigortalı çalışanı bulunmaktadır.

  Yapılacak işlemler:
  Bu çalışanların, 15.08.2017 – 14.09.2017 dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile işveren (C)’nin 01.08.2017 -31.08.2017 tarihleri arasında yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin en geç 25.09.2017 tarihinde saat 23:59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

  5- İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARDA BEYAN KİM TARAFINDAN NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 23 üncü günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.

  ÖRNEK 4:
  1- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Ankara Maltepe Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

  Yapılacak işlemler:
  Genel Müdürlüğün 2017 – Ağustos dönemine ait 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini en geç 23.11.2017 tarihinde saat 23.59’a kadar Maltepe Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

  ***Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile SGK Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

   

  Kaynak: Resmi Gazete (18.02.2017-29983)

  Tarih: 4 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVergi İstisnası Nedir?
  Sonraki İçerikÖzel Matrah Şekilleri Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz