Ana Sayfa Vergi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Tahakkuk Fişi Nasıl Düzenlenir?

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Tahakkuk Fişi Nasıl Düzenlenir?

  3857
  0

  1- ELEKTRONİK OLARAK GÖNDERİLEN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NE ZAMAN KABUL EDİLİR?
   Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

  2- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE TAHAKKUK ETMESİNİ ENGELLEYECEK HATA TESPİT EDİLİNCE NE YAPILIR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.

  3- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMESİ HANGİ HALLERDE OLUR?
  Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin,
  3.1- Geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra,
  3.2- Beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir,
  3.3- Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.

  4- BEYANNAMELERDE BİLDİRİLEN HATALARIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
  Sistem tarafından beyannamenin vergi kesintileri ve/veya prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi ve hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmesine rağmen; beyannameyi gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir.
  Bu durumda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için;
  4.1- Beyanname verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişi/fişleri düzenlenecektir.
  4.2- Tespit edilen ancak düzeltme yapılmayan hatalara ilişkin bilgiler için aynı döneme ait daha önce verilen ve
  4.3- Onaylama işlemi tamamlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de kapsayacak şekilde
  düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

  5- BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRESİ NE ZAMANDIR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

  6- MÜKELLEFLERE BEYANNAMELER İÇİN TAHAKKUK FİŞİ HANGİ HALLERDE TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin,
  6.1- Aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve
  6.2- Onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef/işveren tarafından verilmiş sayılır,
  6.3- Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir,
  6.4- Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçer.

  ***Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

  ***5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Kurumca yürütülür.

  ÖRNEK:
  1- Bayan (H), işyerinde 2017 – Ağustos döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı çalıştırmıştır.
  2- 2017 – Ağustos dönemine ait vergi kesintisi ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bayan (H) adına yetkili meslek mensubu tarafından gönderilmiştir.

  Yapılacak işlemler:
  Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde,
  1- Vergi kesintileri ve/veya prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde,
  2- Vergi ve primlerin tahakkuk ettirilmesini engelleyen
  herhangi bir hata tespit edilmediğinden, beyannamenin meslek mensubunca onayını müteakip,
  3- Vergi kesintisine ilişkin 1 adet,
  4- 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin 2 adet,
  5- 4447 sayılı Kanuna göre ise 1 adet olmak üzere
  toplam 4 adet tahakkuk fişi düzenlenecektir.
  Düzenlenen 4 adet tahakkuk fişi meslek mensubuna elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk fişlerinin Bayan (H)’ye tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır.

  Kaynak: Resmi Gazete (18.02.2017 – 29983)

  Tarih: 18 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikAsgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
  Sonraki İçerikMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Uygulaması İçin Kırşehir Pilot Bölge Seçildi!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz