Ana Sayfa TTK Limited Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları Nelerdir?

  Limited Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları Nelerdir?

  2243
  0

  Limited Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.

  1- LTD.ŞTİ. ORTAKLARININ ESAS SERMAYE PAYI BEDELİ DIŞINDA EK ÖDEME İLE YÜKÜMLÜ TUTULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
  Limited şirketlerde ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak,
  1.1- Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması,
  1.2- Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması,
  1.3- Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve öz kaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleşmiş bulunması,
  hâllerinde istenebilir.

  ***İflasın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel olur.

  2- EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL HESAPLANABİLİR?
  Ek ödeme yükümlülüğü şirket sözleşmesinde ancak esas sermaye payını esas alan belirli bir tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payının itibarî değerinin 2 katını aşamaz.

  3- ORTAKLAR DİĞER ORTAKLARIN ESAS SERMAYE PAYINA DÜŞEN EK ÖDEMEYİ DİĞER ORTAKLAR ADINA YAPABİLİR Mİ?
  HAYIR.
  Her ortak, sadece kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Şartlar gerçekleşmişse, ek ödemeler müdürler tarafından istenir. 

  ***Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasına veya kaldırılmasına esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

  4- HANGİ HALLERDE ŞİRKET, ESKİ ORTAKTAN EK ÖDEME YÜKÜMLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRMESİNİN İSTEYEBİLİR?
  Şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde iflas etmiş ise bu eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenir. Ek ödeme yükümlülüğü, halef tarafından yerine getirilmemişse, ortağın sorumluluğu, yükümlülüğü gerçekleştiği tarihte ortağa karşı ileri sürülebileceği ölçüde devam eder.

  5- YERİNE GETİRİLEN EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GERİ VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
  Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen geri verilebilmesi için ek ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması şarttır.

  6- LTD.ŞTİ.’LERDE YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?
  6.1-
  Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir.
  6.2- Bir esas sermaye payına bağlı yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı, koşulları ve diğer önemli noktalar şirket sözleşmesinde belirtilir. Ayrıntıyı gerektiren konular genel kurul düzenlemesine bırakılabilir.
  6.3- Şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş bir karşılığı veya uygun bir karşılığı bulunmayan ve öz kaynak ihtiyacını karşılamaya hizmet eden nakdî ve ayni edim yükümlülükleri, ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlere tâbîdir.

  ***Şirket sözleşmesini değiştirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören veya mevcut yükümlülükleri artıran genel kurul kararları, ancak ilgili tüm ortakların onayıyla alınabilir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikAvukatlık ücret tarifesi – 2018 yılı
  Sonraki İçerikTavsiye Niteliğinde Avukat-Vekil En Az Ücret Tarifesi – 2018 yılı

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz