Ana Sayfa TTK Kollektif Şirketlerde Finansal Tablolar Nasıl Hazırlanır?

  Kollektif Şirketlerde Finansal Tablolar Nasıl Hazırlanır?

  2605
  0

  1- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR NASIL HAZIRLANIR?
  Kollektif şirketlerde finansal tablolarının çıkarılması;
  1.1- Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet dönemi sonunda, bu Kanunun ticari defterlere ilişkin 64 ilâ 88’inci maddeleri hükümlerine uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortaklar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayı ile kesinleşir. İkinci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı toplantıda kârın dağıtımı da karara bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması hâlinde, kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilirler.
  1.2- Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren 3 ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer.
  1.3- Kâr ve zararın paylaşılmasına ilişkin karar hakkaniyet kurallarına aykırı olduğu takdirde mahkemece iptal olunur.
  Bu hâlde kâr ve zarar adi şirket hükümlerine göre paylaştırılır.
  1.4- Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir.

  2- KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI ŞİRKETTEN NELERİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİRLER?
  Kollektif şirket ortağın istemleri;
  2.1- Her ortak,
  2.1.1- Şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine düşen payı,
  2.1.2- Şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizlerini,
  2.1.3- Şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti,
  2.1.4- Kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını,
  2.1.5- Bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını,
  2.1.6- Alacaklarını istemek
  hakkına sahiptir.

  2.2- Bu madde ile ortağa tanınmış olan hakları kaldırma veya daraltma sonucunu doğuran sözleşme şartları geçersizdir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKollektif Şirketlerde Sözleşme Serbestisi Nedir?
  Sonraki İçerikKollektif Şirketlerde Rekabet Yasağına Uyulmaması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz