Ana Sayfa Şirketler Kimlere Tematik Proje Destek Programı Verilir?

Kimlere Tematik Proje Destek Programı Verilir?

1906
0

1- TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMININ AMACI NEDİR?
Projenin amacı;
1.1- KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
1.2- Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
1.3- KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.

2- DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?
Bu program çerçevesinde aşağıda belirtilen proje giderleri geri ödemesiz olarak desteklenir. Ancak, Tematik Programda yer alması durumunda geri ödemeli destek verilebilir.
2.1- Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
2.2- Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın alımı ve/veya kiralanması hariç),
2.3- Sarf malzemesi giderleri,
2.4- Hizmet alım giderleri,
2.5- Genel idari giderler.

3- DESTEK ORANI, SÜRESİ VE ÜST LİMİTİ NE KADARDIR?
Program kapsamındaki proje destek oranı, üst limiti ve süresi, tematik alanın özelliği dikkate alınarak her bir Tematik Program için KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Tematik Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.

Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

4- DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÖDEMELER NE ŞEKİLDE VERİLİR?
4.1-
Proje yürütücüsü, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.
4.2- KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğu değerlendirilir.
4.3- Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, proje yürütücüsünün banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak proje yürütücüsünün talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

5- MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENMEYECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır.
5.1- Bina inşaat yapımı, tadilatı,
5.2- Gayrimenkul alımı,
5.3- Makine-teçhizat,
5.4- Tefrişat,
5.5- Taşıt aracı,
5.6- Vergi, resim ve harçlar,
5.7- Sosyal güvenlik primleri,
5.8- Haberleşme giderleri,
5.9- Finansman giderleri,
5.10- Proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
5.11- Enerji, su,
5.12- Kira giderleri,
5.13- Proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

Kaynak: KOSGEB

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerik2005 – 2015 Yılları Arası Organik Tarımda Mucize Artış!
Sonraki İçerikYunanistan’ın Borçları Siliniyor Mu?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz