Ana Sayfa SGK Kimlere “Sigortalı” Diyoruz?

  Kimlere “Sigortalı” Diyoruz?

  1388
  0

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (SGK) göre; 

  1- Sigortalı kimlere denilir?
  Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
     1.1- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
     1.2- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
  – Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  – Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
  – Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
  – Tarımsal faaliyette bulunanlar,
     1.3- Kamu idarelerinde;
  – Kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
  – Sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar.

  2- Sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler kimlere uygulanır?
     2.1- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,
     2.2- Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,
     2.3- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
     2.4- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar (02.07.1941-4081)
     2.5- Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar (24.04.1930-1593)
     2.6- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar,
     2.7- Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler,
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılanlar,
     2.9- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,
     2.10- At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler (10.07.1953-6132),
     2.11- Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
     2.12- Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
     2.13- Sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
     2.14- Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,
     2.15- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar uygulanır.

  *** Okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.

  Kaynak: 5510 sayılı SGK Kanunu (Md.4)

  Tarih: 20 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarihi
  Sonraki İçerikİş Kazası Halinde Asgari Ücret Desteği Uygulaması…

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz