Ana Sayfa Vergi Kimler Basit Usulden Yararlanamaz?

  Kimler Basit Usulden Yararlanamaz?

  2738
  0

  1- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KİMLER BASİT USULDEN YARARLANAMAZLAR?
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51’inci Maddesi Hükmüne Göre Basit Usulden Yararlanamayacaklar;
  1.1- Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları,
  1.2- İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
  1.3- Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
  1.4- Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
  1.5- Sigorta prodüktörleri,
  1.6- Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,
  1.7- Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,
  1.8- Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayı başılar hariç),
  1.9- Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
  1.10- Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç),
  1.11- Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dâhil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dâhil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler. 

  2- BAKANLAR KURULU KARARI İLE GERÇEK USUL KAPSAMINA ALINANLAR KİMLERDİR?
  Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca
  Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar;
  Gelir Vergisi Kanununun 51’nci maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden yayımlanan ve halen yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler de basit usulden faydalanamazlar.
  2.1- 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar;
  Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç),mücavir alan sınırları dâhil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde;
  2.1.1- Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
  2.1.2- Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
  2.1.3- İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
  2.1.4- Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
  2.1.5- Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
  2.1.6- Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,
  01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
  2.2- 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar;
  Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı 01.01.1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
  2.3- 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar her türlü;
  2.3.1- Televizyon,
  2.3.2- Video,
  2.3.3- Radyo,
  2.3.4- Teyp,
  2.3.5- Müzik seti,
  2.3.6- Disk-çalar,
  2.3.7- Kamera,
  2.3.8- Bilgisayar,
  2.3.9- Soğutucu,
  2.3.10- Çamaşır ve bulaşık makinesi,
  2.3.11- Elektrikli süpürge,
  2.3.12- Elektronik müzik aletleri,
  2.3.13- Elektrikli dikiş makinesi,
  2.3.14- Elektrikle çalışan benzeri eşyaların
  alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kazancın Oranlama Yapılmak Suretiyle Tespiti Serbest midir?
  Sonraki İçerikEsnaf Muaflığından Yararlanmak İçin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alınması Zorunlu mudur?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz