Ana Sayfa Vergi Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) Nedir?

  Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) Nedir?

  17009
  0

  1- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONU (KKDF) NEDİR?
  KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur.
  KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

  2- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONUNUN KURULUŞ AMACI NEDİR?
  Merkez Bankası, KKDF uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında uygulamaya koymuştur.
  Merkez Bankası KKDF’yi 2002 yılına kadar takip edip uygulamasını fiilen yürütmüştür. 2002 yılından sonra ise KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığına devredilmiştir.

  3- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT NEDİR?
  Fonun uygulamasına ilişkin temel açıklamalar, 4684 sayılı Kanun ile 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır.

  4- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONU KESİNTİSİ HANGİ İŞLEMLER ÜZERİNDEN YAPILIR?
  KKDF kesintisinin yapıldığı kredili işlemler şunlardır;
  4.1- Yurt içi bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredileri,

  4.2- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler,
  4.2.1- TL cinsinden,
  4.2.2- Döviz cinsinden,

  4.3- Vadeli ithalat işlemleri.

  5- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONU KESİNTİSİ KİMLERDEN YAPILIR?
  KKDF, yurt içinden tüketici kredisi kullanan, yurt dışından kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınmaktadır.

  6- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONUNUN MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?
  KKDF’nin mükellefleri;
  6.1- Bankalar,
  6.2- Finansman şirketleri,
  6.3- Vadeli ithalat yapan kişilerdir.

  7- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONU KESİNTİSİ HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANIR?
  KKDF kesintisi;
  7.1- Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarları,
  7.2- Dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarları,
  7.3- Döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarları,
  7.4- Vadeli ithalatta ithalat bedeli,
  üzerinden yapılır.

  8- KAYNAK KULLANIMINI DESTEK FONU KESİNTİSİ ORANLARI NELERDİR?
  KKDF kesintisi,
  8.1- Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan,
  8.1.1- Tüketici kredilerinde % 15,
  8.1.2- Diğer Kredilerde % 0,

  8.2- Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 0,

  8.3- Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları
  8.3.1- TL kredilerde % 3
  8.3.2- Döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre % 0,5 ila 3,

  8.4- Vadeli ithalatta % 6 oranında yapılır.

  9- TÜKETİCİ KREDİSİNDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASI NASIL YAPILIR?
  KKDF kesintisi tüketici kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarları üzerinden yapılmaktadır.

  Örnek:
  Bir kişinin bankadan % 1,09 faiz ile 5.000 TL’lık 5 ay vadeli bir tüketici kredisi kullandığını varsayarsak, bu kişinin ödeyeceği taksitler ve taksitler içindeki KKDF tutarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.kkdf-tablo

  Tablodan görüleceği üzere tüketici kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarları üzerinden %15 oranında KKDF kesintisi yapılmaktadır.

  Birinci taksit için KKDF hesaplama: 
  (Faiz tutarı) * (KKDF oranı) = Kesinti tutarı
  54,5 TL* % 15 = 8,18 TL

  10- KONUT KREDİSİNDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASI NASIL YAPILIR?
  Gerçek kişilerin ihtiyaçları için kullandığı konut kredilerinden KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

  ***Ancak kredi ile bir konut satın alınması sonrasında kredi geri ödemeleri devam ederken konutun satılması halinde kredi kapatılmaz ise kullanılan kredi konut kredisi kapsamından çıkacağından, söz konusu kredinin bakiye kısmına tahakkuk eden faizler üzerinden KKDF hesaplanmaya başlanır.

  11- İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASI NASIL YAPILIR?
  Yurtdışından yapılan her ithalat KKDF’ye tabi değildir. İthalatın vadeli yapılması halinde vadeli ithalat bedeli üzerinden fon kesintisi yapılmaktadır.
  KKDF uygulamasında ödeme şekli aşağıdaki şekilde olan ithalatlar vadeli ithalat olarak kabul edilir;
  11.1- Kabul kredili,
  11.2- Mal mukabili,
  11.3- Vadeli akreditif,

  Yapılan ithalat işlemine ilişkin, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmamakta, bedelin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından, söz konusu kredili işlem üzerinden KKDF kesintisi yapılmaktadır.

  12- YATIRIM MALLARIN VE ARA MALLARIN İTHALATINDA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASI NASILDIR?
  Üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amacıyla, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede yer alan yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

  13- YURT DIŞI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ NASIL YAPILIR?
  Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler aşağıda yer aldığı şekilde KKDF ye tabidir.

  13.1- Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları TL kredilerde vadeye bakılmaksızın KKDF kesinti oranı % 3 olarak uygulanmaktadır.

  13.2- Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı;
  13.2.1- Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,
  13.2.2- Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,
  13.2.3- Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,
  13.2.4- Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,
  olarak uygulanmaktadır.

  14- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNUN BEYANI VE ÖDEMESİ NASIL VE KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?
  Bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerden kesilen KKDF tutarları tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15’inci günü akşamına kadar bankalar veya finansman şirketlerince beyan edilip ödenmektedir.
  Vadeli ithalat işlemlerinde KKDF, ilgili gümrük idaresi tarafından ithalatçılardan tahsil edilmektedir.
  Bu çerçevede, bankalar veya finansman şirketlerinden kredi kullanan veya vadeli ithalat yapan kişilerin herhangi bir beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 

  15- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNUN İADE VE YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
  Yersiz ve fazladan ödenen KKDF kesintileri kesintiyi yapan banka veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gerekli evraklar ile başvurulmak suretiyle geri alınabilir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikMatrah ve Vergi Artırımı (Matrah Affı)
  Sonraki İçerikMerkezi Amerika’da Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Kazançları Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz