Ana Sayfa Çalışma Hayatı İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü...

  İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü işe gelmeyen kişi tazminatsız çıkartılabilir mi?

  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, İşçinin bir ayda üç işgünü işine gelmemesi durumunda devamsızlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesi feshedilebilecektir.

  1
  0

  Firmamızda çalışan personel 48 kodla çıkartılmış ve kıdem tazminatı ödenmiştir. Kıdem tazminatı olarak ödemiş olduğumuz bu rakam ücret muhteviyatında mıdır, sgk primine tabii midir?

  Kod 48- 4857/25-II-G İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesidir. Bu durumda ödeme ücrettir.


  İLİNTİLİ İÇERİK

  Türk İş Kanunu’na göre işçinin devamsızlık yapması, işverene iş sözleşmesini feshetme hakkı verebilir. İşçinin mazeretsiz olarak üst üste iki gün veya bir ay içinde toplamda üç gün işe gelmemesi, önemli bir neden olmaksızın işverenin belirlediği çalışma günlerinde işe gelmeyi reddetmesi durumunda işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda işverenin, fesih öncesinde işçiye yazılı bir ihtarname göndermesi ve işçinin devamsızlığına ilişkin açıklama yapmasına fırsat vermesi önerilir. Ancak, işçinin devamsızlığına haklı bir mazeret sunması durumunda, işverenin fesih hakkı ortadan kalkar.

   


  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, İşçinin bir ayda üç işgünü işine gelmemesi durumunda devamsızlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesi feshedilebilecektir.

  “Derhal fesih hakkını kullanma süresi” Madde 26- 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

  Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Tebligatın alınıp 6 iş günü içerisinde cevap verilmemesi durumunda İşveren Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği APHB bildiriminde işten çıkış nedeni olarak “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” (İş Kanunu 25/II-g) maddesini (devamsızlığı) kullanmalıdır.

  Eksik Gün Formunda ve APHB (29) Kodu ile (15) Devamsızlık Kodu kullanılacaktır. SGK e-bildirge ile gönderilen APHB (29) Kodu kullanıldığından işçi İŞ-KUR tarafından sağlanan İşsizlik Sigortası haklarından yararlanamaz. Çünkü İşçi kusurundan kaynaklanan iş akdi fesihlerinde işsizlik sigortası hakları düşmektedir.

  İşveren işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını ispatlayamazsa, işçiye ihbar tazminatı ve hak kazanması koşulu ile kıdem tazminatını da ödeyecektir.

   

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikKDV Tevkifatında iştigal konusu Kalorifer tesisatı bakım onarımı kombi tamiri olan mükellef tevkifatlı mı kesecek normal vergi mükellefine?
  Sonraki İçerikLimited şirketin dışarıdan atanan müdürün işe girişinde esas alınacak tarih nedir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz