Ana Sayfa Vergi İşi Bırakanlar Nasıl Bildirim Yapar?

  İşi Bırakanlar Nasıl Bildirim Yapar?

  1555
  0

  1- İŞİ BIRAKMA NE DEMEKTİR?
  Vergiye tabi olmayı gerektiren işlemlerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

  2- GEÇİCİ SÜRE İŞLERİN DURDURULMASI İŞİ BIRAKMA SAYILIR MI?
  HAYIR.
  İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.

  3- KİMLER İŞE BIRAKMA DURUMLARINI VERGİ DAİRESİNE BİLDİRMEYE MECBURDUR?
  Aşağıda sayılı kişi ve kurumlar işi bırakmayı vergi dairesine bildirmeye mecburdur;
  3.1- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
  3.2- Serbest meslek erbabı,
  3.3- Kurumlar Vergisi mükellefleri,
  3.4- Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

  4- İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİNDE BULUNMAYAN MÜKELLEFİN TESPİTİ NASIL YAPILIR?
  İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin
  4.1- İşi bıraktığının tespit edilmesi
  4.2- Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması
  4.3- Başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi
  4.4- Başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış sayılır ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince silinir.

  5- İŞİ BIRAKMA TESPİT EDİLDİKTEN SONRA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?
  İşi bırakmanın tespiti halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.

  6- MÜKELLEF KAYDI SİLİNİNCE, ÖNCEKİ DÖNEM YÜKÜMLÜLÜKLERİ DE SİLİNİR Mİ?
  HAYIR.
  Mükellefiyet kaydının silinmesi,
  6.1- Mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz,
  6.2- İşi bırakma tarihinden sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTam Mükellef Kurumdan Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi Nasıl Olur?
  Sonraki İçerikCFO Görev Tanımı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz