Ana Sayfa SGK Doğum Halinde Annelere Sağlanan Haklar

  Doğum Halinde Annelere Sağlanan Haklar

  2145
  0

  1 – Analık hali nedir?
  4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii olan;
  – Sigortalı kadının
  – Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin,
  – Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının
  – Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;
  – Doğumdan sonraki ilk 8 haftalık,
  – Çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.

  2- Analık sigortasının kapsamında bulunanlar kimlerdir?
  4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,
   4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,
   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular,
   Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri analık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

  3- Analık sigortasından sağlanan haklar nelerdir?
  Analık sigortasından sigortalıya, analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince,
  – Geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası),
  – Emzirme ödeneği ödenir.

  4- Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? (İstirahat parası)
  Geçici iş göremezlik sigortalının,
  – İş kazası,
  – Meslek hastalığı,
  – Hastalık,
  – Analık,
  hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

  Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından,
  – İş kazası,
  – Meslek hastalığı,
  – Hastalık,
  – Analık
  sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

  5- Geçici iş göremezlik ödemeleri ne kadardır?
  4/a sigortalılık statüsüne tabii çalışan,
  – Köy ve mahalle muhtarları olan,
  – Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan,
  – Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan,
  – Tarımsal faaliyette bulunan,
  sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık (toplam 10 hafta) süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
  – Erken doğum yapması halinde ise, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

  6- Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ne kadardır?
  – Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı (1/2),
  – Ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir(2/3).

  7- Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için şartlar nelerdir?
  Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için;
   İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
   Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
   Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
   Doğum olayının gerçekleşmiş olması
  gerekmektedir.

  ***4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılara analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla ödenir.

  8- Geçici iş göremezlik ödemeleri nereden yapılmaktadır?
  Geçici iş göremezlik ödenekleri Temmuz/2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

  ***Yapılan yeni düzenleme ile sigortalılara ait geçici iş göremezlik ödenekleri banka hesaplarına gönderildiğinde, kişilere cep telefonları üzerinden SMS mesajı yollanması sağlanmıştır.
  http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS 

  9- Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ne kadardır?
  4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

  10- Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?
  – 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.
  – 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların istirahat süresince çalışmadıklarına dair beyanı yazılı olarak Kuruma beyan etmeleri gereklidir.

  ***4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması gerekmektedir.

  (Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do)


  Kaynak: 5510 sayılı SGK Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


   

  Doğum Borçlanması 2018 Yılı için ne kadar oldu?

   

  Hamilelik veya Doğum Nedeni İle İşten Ayrılan İşçi, Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?

  Doğum İzni!

   

  Doğum Borçlanması İçin Şartlar Nelerdir

   

  Doğum İstatistikleri, 2017 Yılında Canlı doğan bebek sayısı 1 Milyon 291 Bin 55 🙂

   

  Askerlik, Doğum, Yurtdışı, Doktora süresi, Avukatlık Staj sürelerinin borçlanmasına ilişkin prim tutarları nedir?

   

  Kadın Gazeteciye Doğum Süresinde Ücret Ödenir mi?

   

  Evlat Edinme veya Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Ödenecek Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

   

  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Sosyal Güvenlik Ödemeleri Nasıl Yapılır?

   

  Evlat Edinme ve Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Verilirken İşçi ve İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

   

  Doğumda Kullanılacak Ücretli ve Ücretsiz İzinler Yıllık Ücretli İzin Haklarını Etkiler mi?

   

  Önceki İçerikÖRGÜT KURAMI – Ünite 5 Ünite Anlatımı
  Sonraki İçerikBasit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar Nedir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz