Ana sayfa Çalışma Hayatı Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Sosyal Güvenlik Ödemeleri Nasıl Yapılır?

  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Sosyal Güvenlik Ödemeleri Nasıl Yapılır?

  1358
  0

  DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
  1- Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlar için 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanun’nun 81’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları, ödenek ödenen gün sayısı kadar İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenir. Yarım çalışma ödeneği alanlar 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılır; ancak ilgililer kısa vadeli sigorta kolları ve işsizlik sigortasına tabi değildir.

  2- Yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemleri kamu ve özel olmak üzere iki ayrı işyeri dosyası açılarak İŞKUR tarafından yapılır. Yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi, yarım çalışma ödeneğinin sigortalılara ödendiği ayı/dönemi;
  2.1- Takip eden ayın 23’ne kadar (1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar için),
  2.2- Takip eden ayın 7’sine kadar (15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar için),
  SGK’ya E-bildirge ile verilir. Aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar beyanname ile birleştirilecek tek belge olarak alınmasını müteakip söz konusu belge Sosyal Sigorta İşlemleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere verilir.

  3- Yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primleri yarım çalışma ödeneğinin sigortalılara ödendiği ayı/dönemi;
  3.1- Takip eden ayın son gününe (1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar için),
  3.2- Takip eden ayın 14’üne (15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar için),
  kadar ödenir. Aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar beyanname ile birleştirilerek tek belge olarak alınmasını müteakip yarım çalışma ödeneğine ilişkin sigorta primleri Sosyal sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde ödenir.

  4- 5510 sayılı Kanun kapsamında, İŞKUR prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte iş yeri ve işveren sayılmaz ve ödenen kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

  5- İŞKUR’a bu madde kapsamında idari para cezası uygulanmaz. Yarım çalışma ödeneğinin sigortalılara ödendiği tarihi takip eden ayın/dönemin sonuna kadar sigorta primlerinin ödenmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

  Kaynak: Türkiye İş Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here