Ana Sayfa Vergi Defter Tasdiki Nasıl Yapılır?

  Defter Tasdiki Nasıl Yapılır?

  22947
  0

  1- HANGİ DEFTERLERİN TASDİK EDİLMESİ ZORUNLUDUR?
  Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir;
  1.1- Yevmiye ve envanter defterleri,
  1.2- İşletme defteri,
  1.3- Çiftçi işletme defteri,
  1.4- İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri, (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
  1.5- Nakliyat Vergisi defteri;
  1.6- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
  1.7- Serbest meslek kazanç defteri.

  ***Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi tutulur.

  2- DEFTERLER NE ZAMAN TASDİK EDİLMEK ZORUNLUDUR?
  Yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;
  2.1- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
  2.2- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
  2.3- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler;
  2.3.1- İşe başlama,
  2.3.2- Sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;
  2.3.3- Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,

  2.4- Defterleri kullanmaya başlamadan önce olmak şartıyla,
  2.4.1- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla,
  2.4.2- Sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar,

  3- TASDİK YENİLEME NE ZAMAN YAPILMAK ZORUNDADIR?
  Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

  4- TASDİK KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?
  Defterler,
  4.1- İş yerinin, iş yeri olmayanlar için,
  4.1.1- İkametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,

  4.2- Menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteleri için,
  4.2.1- Borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.

  ***Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.

  ***Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

  5- TASDİK ŞERHİ NEDİR?
  Tasdik şerhi;
  Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır.

  6- TASDİK ŞERHİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  Tasdik şerhinde aşağıdaki bilgiler bulunur;
  6.1- Defter sahibinin,
  6.1.1- Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (Müessesesin varsa maruf unvanı da ayrıca ilave olunur),
  6.1.2- Tüzel kişilerde unvanı,

  6.2- İş adresi,
  6.3- İş veya meslekin nev’i,
  6.4-  Defterin nev’i,
  6.5- Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
  6.6- Defterin kullanılacağı hesap dönemi,
  6.7- Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi,
  6.8- Tasdik tarihi,
  6.9- Tasdik numarası,
  6.10- Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası,

  7- DEFTER NE ŞEKİLDE TASDİK EDİLİR?
  Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur;
  7.1- Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.
  7.2- Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler 1 yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler.

  ***Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

  ***Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir.

  ***Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.

  8- TASDİK MAKAMLARI BİLGİLERİ NE ŞEKİLDE VE KİME BİLDİRİRLER?
  Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait bilgileri;
  8.1- Tarih sırasıyla,
  8.2- 3’er aylık bordrolara derç,
  8.3- Bunları en geç 1 ay içinde,
  bulundukları yerin en büyük mal memuruna bildirirler.

  9- TASDİK MAKAMLARI HANGİ BİLGİLERİ MAL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİRLER?
  Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı bilgileri bulundukları yerin en büyük mal memuruna bildirirler,
  9.1- Tasdik numarası ve tarihi,
  9.2- Defter sahibinin soyadı, adı (Veya unvanı),
  9.3- İşi veya mesleki,
  9.4- Defterin nev’i,
  9.5- Defterin hangi yıl için tasdik edildiği,
  9.6- Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.

  ***Tasdik makamları yukarıdaki bilgileri münferit fişlerle de bildirebilirler.


  Kaynak: Vergi Usul Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


   

  Önceki İçerikBankaya Ödenen Komisyon Bedelleri Kurum Kazancı Tespitinde Gider Olarak Kaydedilebilir mi?
  Sonraki İçerikDevir Tarihinden Sonra Yapılacak Örtülü Sermaye Hesaplaması İçin Esas Alınacak Öz Sermaye Tespiti Nasıl Yapılır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz