Ana sayfa Vergi Bankaya Ödenen Komisyon Bedelleri Kurum Kazancı Tespitinde Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  Bankaya Ödenen Komisyon Bedelleri Kurum Kazancı Tespitinde Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  2327
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Bankaya ödenen komisyon bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.
  İlgi: …/…/… tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ………Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, internet üzerinden satış yapan sanal mağazacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, satışlarda sanal poslar kullanmakta olduğunuz, satışların kredi kartları ile peşin ya da taksitli olduğu, şirketiniz taksitli satışların vadesini beklemeden taksitli satış bedelini satış tarihinden 30 gün veya daha kısa sürede bankadan tahsil ettiğiniz, erken tahsil edilen taksitli satış bedeli için bankaya komisyon ödemesinde bulunduğunuz belirtilerek söz konusu komisyon ödeme tutarlarının Kurumlar Vergisi Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmının kurumlar vergisi matrahından indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, ödemiş olduğunuz komisyonun bedelleri finansman gider kısıtlamasına tabi olmadığından, taksitli satışlara ilişkin tutarların vadesinden önce tahsil edilebilmesi için bankalara ödemiş olduğunuz komisyon bedelleri Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  Kaynak: Amasya Valiliği
  28 Mayıs 2014 Tarih ve 65771276-120[42-2014/3]-10 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here