Ana Sayfa Vergi Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeyen Mükelleflere Vergi Ziyaı Cezası Kesilir mi?

  Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeyen Mükelleflere Vergi Ziyaı Cezası Kesilir mi?

  1423
  0

  KONU: KDV İndirimi-KDV İndiriminin Belgelendirilmesi
  Sahte Fatura Tekerrür Hakkında Rapor Düzenlenen Mükellef Hakkında Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Rapor Bulunan Şirketlere Ait Olanlar Dışındakilere Dayalı İndirimlerin Kabulü Gerektiği, Tekerrür Nedeniyle Artırılan Kısımda Da İsabet Bulunmadığı Hakkında.

  İLGİLİ KANUN MADDELERİ:
  3065/md. 1, 29, 34

  İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle indirimlerin reddi yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2010/Şubat-Aralık dönemleri için tahakkuk ettirilen katma değer vergisi ile tekerrür nedeniyle artırılarak kesilen üç kat vergi zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; hakkında sahte fatura düzenlemekten dolayı rapor bulunan şirketlere ait olanlar dışındakilere dayalı indirimlerin kabulü gerektiği, tekerrür nedeniyle artırılan kısımda da isabet bulunmadığı gerekçesiyle kısmen kabul edilen, kısmen reddedilen İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 03.12.2014 tarih ve E: 2012/1504, K: 2014/1621 sayılı kararının kabule ilişkin kısmının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

  CEVABIN ÖZETİ: Cevap verilmemiştir.

  TETKİK HAKİMİ ……….. DÜŞÜNCESİ: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Vergi Mahkemesi kararının dayandığı hukuki sebepler ve gerekçesi Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Kaynak: Danıştay-9. Daire-E. 2015/4929-K. 2015/6614-T. 8.6.2015

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBDDK Tarafından Yapılan Denetimin Kapsamı Nedir?
  Sonraki İçerikŞirket Genel Kurullarında Bakanlık Komiserinin Bulunması Gereken Haller Hangileridir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz