Ana sayfa Muhasebe BDDK Tarafından Yapılan Denetimin Kapsamı Nedir?

  BDDK Tarafından Yapılan Denetimin Kapsamı Nedir?

  2139
  0

  BDDK TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN KAPSAMI NEDİR?
  Kurum denetim sistemi, yerinde denetim ve gözetim adı altında birbirini tamamlayan ve destekleyen iki temel faaliyetten oluşur;

  1- Yerinde denetim;
  1.1- Bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin, mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların analizi,
  1.2- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi,
  1.3- Risk değerlendirmesinin yapılması ve risk profilinin belirlenmesi,
  1.4- Mali tablo ve kayıtların muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,
  1.5- Faaliyetlerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer kanunlarda yer alan hükümlere uygunluğunun denetlenmesi,
  1.6- Bilgi sistemlerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin analizi,
  1.7- Özellik arz eden faaliyetlere ilişkin konuların incelenmesi,
  1.8- Finansal holding kuruluşu ve/veya banka bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarının konsolide denetimi,
  1.9- Kurumsal yönetim kalitesinin değerlendirilmesi,
  1.10- Kuruluşlara hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin verdikleri hizmet ile sınırlı olmak üzere, faaliyetlerinin denetlenmesi ve diğer yerinde denetim faaliyetlerinden oluşur.

  2- Gözetim;
  2.1- Stres testleri ve senaryo analizleri,
  2.2- Mali yapı ve performanstaki değişim sürecinin periyodik raporlamalar vasıtası ile izlenmesi ve değerlendirilmesi,
  2.3- Bir önceki yerinde denetim sonuçları ve güncel veriler kullanılarak, derecelendirme notlarının gelişiminin takibi,
  2.4- Erken uyarı sistemleri aracılığıyla mali yapı ve performanstaki değişimin zamanında algılanmasının sağlanması,
  2.5- Sektör ve kuruluş bazında finansal gelişmelerin takip ve tahlili,
  2.6- Kuruluş raporlamaları üzerinden tespit edilen mevzuata aykırılıkların ve raporlama hatalarının grup başkanlarına iletilmesi,
  2.7- Mevzuata uygunluk analizi ve diğer gözetim faaliyetlerinden oluşur.

  Kaynak : Bankaları Denetleme ve Düzenleme Kurulu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here