Ana Sayfa Vergi BA – BS Formlarının Düzenlenme Sınırı ve Cezası Nedir?

  BA – BS Formlarının Düzenlenme Sınırı ve Cezası Nedir?

  17034
  0

  1- KİMLER BA – BS FORMLARINI VERMEK ZORUNDADIR?
  Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Belirli bir haddi aşan;
  1.1- Mal ve hizmet alışlarını “Mal ve Hizmet ALIMLARINA İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  1.2- Mal ve hizmet satışlarını “ Mal ve Hizmet SATIŞLARINA İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile
  aylık dönemler halinde bildirmeleri gerekmektedir.

  2- BA-BS BİLDİRİM HADDİNE İLİŞKİN TUTAR NE KADARDIR?
  Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/ veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.

  3- MÜKELLEFİYETİN TERKİ HALİNDE BA-BS BİLDİRİM SÜRESİ NEDİR?
  Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

  4- TASFİYESİ DEVAM EDENLER BA-BS BİLDİRİMLERİNİ VERECEK MİDİR?
  Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir.
  Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.

  5- ÖLÜM HALİNDE BA-BS BİLDİRİMLERİ İÇİN EK SÜRE VAR MIDIR?
  Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

  6- BA-BS HİÇ VERİLMEZSE CEZASI NEDİR?
  Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2017 Takvim yılında 1.400.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  7- BA-BS SÜRESİNDE VERİLİR ANCAK DÜZELTME YAPILIRSA CEZASI VAR MIDIR?
  Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

  Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi (Örneğin izleyen ayın 25’inde) halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 280 TL olarak uygulanır. (2017 için 1.400.-TL ’nin 1/5’i olan 280.-TL dir.)

  8- BA-BS BİLDİRİMLERİNİ E-BEYAN OLARAK VERMEK ZORUNDA OLMAYANLAR İÇİN CEZA VAR MIDIR?
  Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

  9- İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ BA-BS BEYANNAMELERİNE HANGİ TARİHE GÖRE DAHİL EDİLİR?
  İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi esas alınmalıdır.
  İhracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınmalıdır.
  Söz konusu ithalat ve İhracat işlemleri belirtilen tarihler esas alınarak Ba veya Bs beyannamelerine dahil edilir.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Vizelerinden Harç Ne Şekilde Alınır?
  Sonraki İçerikVergi Dairesine Hangi Bildirimleri Yapmanız Gerekiyor Biliyor musunuz?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz