Ana Sayfa Vergi Aylık Kira Bedeli Alınarak Bir Yıldan Uzun Süreli Veri Depolama Hizmeti Satışından...

  Aylık Kira Bedeli Alınarak Bir Yıldan Uzun Süreli Veri Depolama Hizmeti Satışından Elde Edilen Kazançlar Hangi Dönemde Kaydedilebilir?

  1491
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Tedarikçi firma vasıtasıyla aylık kira bedeli karşılığında sağlanan 10 yıllık veri depolama hizmetinin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin elektronik fatura, elektronik defter ve elektronik arşiv uygulamalarının servis sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiği, söz konusu faaliyet kapsamında müşterilerinize elektronik fatura, elektronik defter ve elektronik arşiv uygulamaları için veri depolama hizmeti sunulduğu, müşterilerinize taahhüt edilen saklama hizmetinin süresinin 10 yıl olduğu, veri depolama hizmetinin; işlemin komplike yapısı ve teknolojik yatırım gerektirmesi sebebiyle dışarıdan tedarikçi firma vasıtasıyla aylık kira bedeli karşılığında sağlandığı belirtilerek, müşteri sözleşme ve faturalarında ayrıca belirtilen 10 yıllık veri depolama hizmeti satışlarınızdan elde edilecek gelirin hangi yıl kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükellefin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, bu kazancın tespitinde de Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 38’inci maddesinde ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

  1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”
  hükmüne yer verilmiştir.

  Ticari kazancın tespitinde “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, bu işlemin miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Dönemsellik, tahakkuk etmiş bir gelir için söz konusudur. Bu esaslar dikkate alındığında, bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet veya tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, müşterilerinize sunduğunuz 10 yıllık veri depolama hizmeti karşılığında elde edeceğiniz hasılatın,  tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri çerçevesinde, saklama süresi boyunca  her bir hesap dönemine ilişkin tutarının ilgili dönem kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması; ayrıca tedarikçi firma vasıtasıyla aylık kira bedeli karşılığında dışarıdan temin ettiğiniz veri depolama hizmetine ilişkin katlandığınız harcamaların da her bir hesap dönemine ilişkin kurum kazancınızın tespitinde maliyet/gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  11 Kasım 2015 Tarih ve 62030549-125[6-2015/220]-93675 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikGemi Adamı Haftada Kaç Gün Tatil Yapar?
  Sonraki İçerikGemisi Olanın Vergisi Olmaz!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz