Ana sayfa Vergi Gemisi Olanın Vergisi Olmaz!

  Gemisi Olanın Vergisi Olmaz!

  2096
  0

  Türk Denizciliğini ve Gemi Filosunu geliştirmek için birçok vergi muafiyet ve istisnaları tanınmıştır.
  Türk Uluslararası Gemi Sicili Kısaca “TUGS” kanunu hükümlerine göre Türk bayraklı gemi ve yatlara sağlanan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Damga vergisi, Harç ve diğer vergisel destekler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.

  1- TUGS’A KAYITLI GEMİLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN VERGİ ÖDENMEZ.
  Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı (TUGS)  “gemilerin” ve “yatların”
  1- İşletilmesinden
  2- Devrinden elde edilen kazançlar,
  Gelir ve Kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.

  2- TUGS’A KAYITLI GEMİLERİN ALIMI SATIMI VE İŞLETİLMESİ DAMGA VERGİSİNDEN MUAFTIR.
  Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin;
  1- Alım
  2- Satım
  3- İpotek
  4- Tescil
  5- Kredi
  6- Gemi kira
  7- Zaman çarteri (Time Charter)
  8- Tüm navlun sözleşmeleri
  Damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz.

  3- TUGS’A KAYITLI GEMİLERİN SATIŞI VE DEVRİ DE VERGİDEN MUAFTIR.
  Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen, gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır.
  Ancak, bu TUGS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.

  Kaynak: TUGS Kanunu
  (Madde 12 – (Değişik: 2/12/2004 – 5266/3 md.), (Değişik ikinci fıkra: 18/1/2017-6770/14 md), (Ek fıkra: 18/1/2017-6770/14 md.)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here