Ana Sayfa Vergi Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna?

  Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna?

  1981
  0

  1-  HANGİ TESLİM VE HİZMETLER VERGİDEN MÜSTESNADIR?
  Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır;
  1.1- Faaliyetleri kısmen veya tamamen
  1.1.1- Deniz,
  1.1.2- Hava,
  1.2.3- Demiryolu taşıma araçlarının,
  1.2.4- Yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan,
  mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler,

  1.2- Deniz ve hava taşıma araçları için
  1.2.1- Liman,
  1.2.2- Hava meydanlarında yapılan hizmetler,

  1.3- Aşağıdaki faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
  1.3.1- Altın,
  1.3.2- Gümüş,
  1.3.3- Platin arama,
  1.3.4- İşletme,
  1.3.5- Zenginleştirme,
  1.3.6- Rafinaj,
  1.3.7- Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetler.

  1.4- Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları
  *** Şu kadar ki, yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi zıyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

  1.5- Bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,
  1.5.1- Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları,
  1.5.2- Limanlar ve hava meydanlarının inşası,
  1.5.3- Yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini
  fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,

  1.6- Aşağıdaki ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler
  1.6.1- Milli Savunma Bakanlığı,
  1.6.2- Jandarma Genel Komutanlığı,
  1.6.3- Sahil Güvenlik Komutanlığı,
  1.6.4- Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
  1.6.5- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
  1.6.6- Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve

  1.6.7-
  İç güvenlik ihtiyaçları için
  1.6.7.1- Uçak,
  1.6.7.2- Helikopter,
  1.6.7.3- Gemi,
  1.6.7.4- Denizaltı,
  1.6.7.5- Tank,
  1.6.7.6- Panzer
  1.6.7.7- Zırhlı personel taşıyıcı,
  1.6.7.8- Roket,
  1.6.7.9- Füze ve benzeri araçlar,
  1.6.7.10- Silah,
  1.6.7.11- Mühimmat,
  1.6.7.12- Silah malzeme,
  1.6.7.13- Teçhizat ve sistemleri
  1.6.7.14- Bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna.

  1.7- 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi,

  1.8- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi.

  1.9- Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak;
  1.9.1- Afet yönetimi ve yardımları,
  1.9.2- Barınma,
  1.9.3- Beslenme,
  1.9.4- Sosyal yardımlar,
  1.9.5- Toplumu bilinçlendirme,
  1.9.6- Ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri,
  1.9.7- Savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile
  1.9.8- Kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler;
  1.9.9- Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri,
  1.9.10- Uluslararası mensubiyet ve üyelikleri,
  1.9.11- Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile
  1.9.12- Uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,

  1.10- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen
  1.10.1- Gübreler ve
  1.10.2- Gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile
  1.10.3- Küspe ,
  1.10.4- Tam yağlı soya (fullfat),
  1.10.5- Kepek,
  1.10.6- Razmol,
  1.10.7- Balık unu,
  1.10.8- Et unu,
  1.10.9- Kemik unu,
  1.10.10- Kan unu,
  1.10.11- Tapyoka (manyok),
  1.10.12- Sorgum ve
  1.10.13- Her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç),
  1.10.14- Saman,
  1.10.15- Yem şalgamı,
  1.10.16- Hayvan pancarı,
  1.10.17- Kök yemler,
  1.10.18- Kuru ot,
  1.10.19- Yonca,
  1.10.20- Fiğ,
  1.10.21- Korunga,
  1.10.22- Hâsıl ve slajlık mısır,
  1.10.23- Üçgül,
  1.10.24- Yemlik lahana,
  1.10.25- Yem bezelyesi ve
  1.10.26- Benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Tarih: 11 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikEuro Bölgesi Borç Krizinde Yeni Dönem!!!
  Sonraki İçerikMilli Piyango Satan Kişilerin Vergi Mükellefi Olmaları Gerekir Mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz