Ana Sayfa Vergi Apartman Yöneticiliği Hizmeti Veren Firma Yansıtma Faturasında KDV Hesaplayacak Mı?

  Apartman Yöneticiliği Hizmeti Veren Firma Yansıtma Faturasında KDV Hesaplayacak Mı?

  159
  0

  Apartman yöneticiliği hizmeti veren mükellefim. Hizmet bedeli haricinde personel yansıtma faturası düzenleyecek, personel yansıtma faturasını nasıl kesmesi lazım KDV’li mi düzenlemesi gerekiyor?

  Hizmet bedeli +% 20 KDV olarak fatura düzenlenir.


  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  64597866-105[229]-10676

  28.06.2022

  Konu

  :

  Yönetim Hizmeti veren şirket tarafından sözleşme kapsamında yapılan masrafların aktarımının KDV’ne tabi olup, olmayacağı.

  İlgi

  :

  a)

  … tarihli özelge talep formunuz.

  b)

  … tarihli ek dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; mülkiyeti Şirketinize ait … Alışveriş Merkezinin yöneticilik faaliyetlerinin taraflar arasında imzalanan “Yöneticilik Sözleşmesi” kapsamında … tarafından yerine getirildiği, anılan firma tarafından gerçekleştirilen yönetim, teknik, temizlik, güvenlik ve idari masrafların, Şirketinize aylık olarak bire bir yansıtıldığı, yönetim firmasının Şirketinize verdiği hizmetler dolayısıyla sözleşmenin IV.2. maddesi gereği tüm aylık masraf ve giderlerin % 3’ü oranında hizmet bedeli aldığı, yönetici firma tarafından Şirketinize yansıtılan (sözleşmelere ait damga vergisi giderleri, personel ücret giderleri, danışmanlık giderleri, ulaşım ve konaklama giderleri ve sair tüm giderler) kısmen katma değer vergisinin konusuna girmeyen kalemlerden oluşabileceği gibi farklı katma değer vergisi oranlarına da tabi olabildikleri belirtilerek, farklı oranda katma değer vergisine tabi hizmetlerin birebir tarafınıza yansıtılmasında ve % 3 oranında alınan hizmet komisyonunda hangi oranda katma değer vergisi uygulanacağı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  -1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

  -24/b maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olduğu,

  hüküm altına alınmıştır.

  Yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.

  Bir faturanın yansıtma faturası olarak nitelendirilebilmesi için, bu fatura içeriğinin söz konusu yansıtma faturası muhatabı tarafından karşılanması gereken bir masraf olması şarttır. Dolayısıyla bir satıcı sattığı mal ve hizmetin maliyetine girmesi gereken masrafı yansıtma faturasına konu edememektedir.

  Buna göre, Şirketiniz adına yapılan masrafların aynen aktarılması söz konusu olduğunda masrafın aktarılmasına yönelik olarak düzenlenecek yansıtma faturasında, Yönetim Şirketi tarafından yapılan giderlerin KDV’ye tabi olup olmadığı dikkate alınacak, KDV’ye tabi olmaması halinde KDV hesaplanmayacak, aynen yansıtılan gider KDV’ye tabi ise tabi olduğu orandan faturalandırılacaktır.

  … tarafından ifa edilen hizmetlere ilişkin olarak, resmi kurumlara yapılan ödemelere ait belgelerin Yönetim Şirketi adına düzenlenmesi halinde, söz konusu ödemelerin muhatabı adı geçen Yönetim Şirketi olmasa dahi Şirketinize yansıtılmasında genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Öte yandan, resmi kurumlara yapılan ödemeler dışında yapılan harcamaların (yönetim, teknik, temizlik, güvenlik ve idari masrafların, personel ücret giderleri, danışmanlık giderleri, ulaşım ve konaklama giderleri ve sair tüm giderler) Şirketinize verilen hizmetin maliyeti olarak değerlendirilmesi ve bu maliyete eklenen “Yöneticilik Sözleşmesi”nin IV.2. maddesi gereği  Yönetim Şirketine  ödenecek % 3’lük bedel dahil toplam tutar üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.


  GİDER ALIMI VE YANSITMA FATURASINA İLİŞKİN ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

  GİDER FATURASI
  Türü %  Tutar 
  Kırtasiye    1.000,00
  Hesaplanan KDV 20%       200,00
  Genel Toplam    1.200,00

  1) GİDER FATURASI KAYDI ÖRNEĞİ

  Kırtasiye harcaması

  HESAP BORÇLU ALACAKLI
  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ    1.000,00
  191 İNDİRİLECEK KDV       200,00
  329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                1.200,00
  TOPLAM    1.200,00                  1.200,00  

  2) GİDER FATURASI YANSITMA KAYDI ÖRNEĞİ

  Kırtasiye harcamasının ilişkili şirkete yansıtılması

  HESAP BORÇLU ALACAKLI
  120 ALICILAR    1.200,00
  602 DİĞER GELİRLER                1.000,00
  391 HESAPLANAN KDV                    200,00
  TOPLAM    1.200,00                  1.200,00  

  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikTürk Vatandaşlığının Yanında İkinci Bir Vatandaşlığı Bulunan Kişileri İşe Alırken Çalışma İzni Gerekir Mi?
  Sonraki İçerikBelgesiz Harcamaların Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz