Ana Sayfa TTK Anonim Şirketlerde yönetim kuruluna bağlı alt müdürlükler oluşturulabilir mi?

  Anonim Şirketlerde yönetim kuruluna bağlı alt müdürlükler oluşturulabilir mi?

  Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

  55
  0

  Anonim şirketimizde icra kurulunun oluşturulması için nasıl bir yol izlenmesi gerekir ve bu işlemin ticaret sicil de tescil edilmesi gerekir mi ?

  Şirket genel kurulunca icrai olarak görev yapacak yönetim kurulu üyeleri belirlenir ve tescil ettirilir.

  Şirket içinde yönetim kuruluna bağlı olarak alt organlar oluşturulabilir. Bu alt organlar/müdürlükler/birimler için yönetmelik hazırlanır ve tescil ettirilir. Son olarak açılan alt birimlere imza yetkilisi olacak kişiler atanabilir.


  Türk Ticaret Kanunu

  B) Yönetim ve temsil
  I – Genel olarak
  1. Esas
  MADDE 365- (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil
  olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.

  2. Görev dağılımı
  MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı
  zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.

  (2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor
  hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu
  üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

  3. Yönetimin devri

  MADDE 367- (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle,
  düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyanalacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

  (2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.


  Kaynak: TTK, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikŞirketin tasfiyesi için ortak tarafından yapılan harcamalar direkt ortaklar hesabına kaydedilebilir mi?
  Sonraki İçerikBordrolu (bağımlı) olarak çalışan SMMM’ler sermayenin ödendiğine dair rapor yazabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz