Ana Sayfa Vergi 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Taksit Ödeme Süresince Tahakkuk Edecek Vergilerin...

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Taksit Ödeme Süresince Tahakkuk Edecek Vergilerin Zamanında Ödenmesi Gerekmektedir!!!

  1320
  0

  1- TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE MÜKELLEFLERİN BEYANI ÜZERİNE TAHAKKUK EDECEK VERGİLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.
  7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 3’üncü maddesinin yedinci fıkrasında “(7) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen
  1.1- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
  1.2- Gelir (stopaj) vergisi,
  1.3- Kurumlar (stopaj) vergisi,
  1.4- Katma değer vergisi,
  1.5- Özel tüketim vergisi
  için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, Kanundan yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin Kanunda öngörülen diğer şartların yanı sıra; belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme hâlinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.

  ***Bu hüküm, Kanuna göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp, taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir.

  Örnek:
  Gelir vergisi mükellefi olan borçlunun, Yapılandırma Kanunundan bu vergi türü için 12 eşit taksitte ödeme seçeneği ile yararlanması durumunda, ilk taksit ödeme süresinin başladığı 01.07.2017 tarihinden 12 eşit taksitin sona erdiği 31.05.2019 tarihine kadar beyanı üzerine tahakkuk eden, gelir vergisini, katma değer vergisini, gelir (stopaj) vergisini ve mükellefiyeti bulunması hâlinde özel tüketim vergisini ödemesi gerekmektedir. Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin vadesinde ödenmemesi hâlinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

  2- TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN VADESİNDE ÖDENME ŞARTI İHLAL EDİLEBİLİR Mİ?
  Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla 2 defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular Yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir.

  3- HANGİ HALLERDE MÜKELLEFLERİN 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA ÖDEME HAKLARINI KAYBEDERLER?
  Bir vergi türünün
  3.1- Bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi,
  3.2- Eksik ödenmesi
  hâlinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) ödedikleri taksitler için Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten sonra ise Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

  4- ÇOK ZOR DURUM HALİ OLARAK SAYILAN HALLER NELERDİR?
  Mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali Yapılandırma Kanununun ihlal nedeni sayılmamıştır.
  Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir.
  Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre vadesinde ya da vadesinden önce yapılan müracaatlara istinaden borçları tecil edilen mükelleflerin çok zor durumda bulundukları kabul edilecektir. Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle (Örneğin, özel tüketim vergisi gibi taksitlendirilmesi uygun görülmeyen vergiler veya diğer nedenler) uygun görülmeyen mükellefler için tecil yapılmamakla birlikte, çok zor durum halinin varlığı tespit edilmişse Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKollektif Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?
  Sonraki İçerikKollektif Şirket Yönetiminin Yetkileri Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz