Ana Sayfa Vergi 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Mükellefler Tarafından Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan...

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanmak İçin Mükellefler Tarafından Dava Açılmaması, Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi Gereklidir!

  1533
  0

  1- YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMAK İSTEYEN MÜKELLEFLERİN DAVA AÇILMAMASI, AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKLİDİR.
  7020 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin on beşinci fıkrasında, bu Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

  Yapılandırma Kanunu kapsamına, alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup, münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların kesinleşmiş alacaklara ilişkin
  1- Dava açmamaları,
  2- Açılmış davalardan vazgeçmeleri (ihtirazı kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Yapılandırma Kanunundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil)
  3- Kanun yollarına başvurmamaları,
  gerekmektedir. Bu nedenle, Yapılandırma Kanunu hükmünden yararlanmak isteyen borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında yazılı olarak belirtmeleri şarttır.

  2- TÜZEL KİŞİLER İÇİN YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMA BAŞVURULARI KİM TARAFINDAN YAPILMALIDIR?
  Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi, bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, Yapılandırma Kanunundan yararlanma başvuruları kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekecektir. Kanuni temsilcilerin bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi eklemeleri icap etmektedir.

  3- DAVALARDAN VAZGEÇME DİLEKÇELERİ NEREYE VERİLMELİDİR?
  Kanunun 3’üncü maddesinin on beşinci fıkrası hükmü gereğince, davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairelerine verilecek ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. Bu nedenle, tahsil dairelerince alınan dilekçenin bir örneğinin derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilmesi gerekmektedir.

  4- YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPAN BORÇLULAR DEVAM EDEN İHTİLAFLAR İÇİN BAŞVURULARI İÇİN NEREYE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPMALIDIR?
  Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, devam eden ihtilaflardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi içerisinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

  ***Diğer taraftan, mükelleflerce Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilafların sürdürülmeyeceği tabiidir.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKollektif Şirket Yönetiminin Yetkileri Nelerdir?
  Sonraki İçerikToplu İş Sözleşmesi İmzalayan İşverenler İçin 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği Günlük Kazanç Tutarı Ne Kadar?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz