Ana Sayfa Çalışma Hayatı 2007 doğumlu birini işyerinde 3 gün çalışmak üzere işe alacağız. Staj kapsamında...

  2007 doğumlu birini işyerinde 3 gün çalışmak üzere işe alacağız. Staj kapsamında olmayacağı için işe giriş kodunu ne yapmam gerekiyor? 7 Çırak ve stajer mi olmalıdır?

  On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir.

  135
  0

  2007 Doğumlu birini işyerinde 3 gün çalışmak üzere işe alacağız. Staj kapsamında olmayacağı için işe giriş kodunu ne yapmam gerekiyor? 7 Çırak ve stajer mi olmalıdır?

  Normal işçi girişi 4/a çalışan olarak işe giriş bildirimi yapılmalıdır.


  Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini sağlamak, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve ekonomik istismarlarını önlemek için çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ayrıca düzenlenmiştir.

  -Çocuk işçi kimdir?

  On dört yaşını bitirmiş, on beş yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir

  -Genç işçi kimdir?

  On beş yaşını tamamlamış, ancak an sekiz yaşını tamamlamamış kişidir.

  -Hafif iş nedir?

  Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

  • Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki
  ihtimali olmayan,

  • Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından
  onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir.

  -Çocuk çalıştırma yaşı nedir?

  • On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

  • Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir.

  • On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler

  -Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmalarına izin verilen işler nelerdir?

  Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına izin verilen işler, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde sayılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe göre;

  • On dört yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocuk işçiler, ancak Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde belirtilen hafif işlerde çalıştırılabilirler.

  • On beş yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçiler, Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde çalışmalarına izin verilen işlerde çalıştırılabilirler.

  • On altı yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını bitirmemiş genç işçiler, Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde çalışmalarına izin verilen işlerde çalıştırılabilirler.

  -Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun genç işçilerin çalıştırılmasında herhangi bir sınırlama var mıdır?

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi on altı yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.

  -Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma süreleri nasıl uygulanır?

  Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

  • On dört yaşını doldurmuş, zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma süreleri, günde yedi haftada otuz beş saatten,

  • On beş yaşını tamamlamış çocukların çalışma süreleri, günde sekiz, haftada kırk saatten,

  • On dört yaşını doldurmamış, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların çalışma süreleri günde beş, haftada otuz saatten, fazla olamaz.

  -Okul öncesi ve okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri nasıl uygulanır?

  Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.

  -Okula devam eden çocukların okulun kapalı olduğu dönemlerdeki çalışma süreleri nasıl uygulanır?

  Okula devam eden çocukların çalışma süreleri okulun kapalı olduğu dönemlerde, günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. On beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.

  -Çocuk ve genç işçilerin ara dinlenme süreleri ne kadardır?

  Çocuk ve genç işçilere iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

  -Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri ne kadardır?

  Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz.

  Çocuk ve genç işçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilir mi?

  Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar.

  Bir takvim yılı içerisinde toplam 15.5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Ulusal bayram 28 Ekim saat 13.00’den itibaren başlar ve 29 Ekim gününü de içerecek şekilde 1.5 gündür. Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 1’er gün, Ramazan Bayramı 3.5 gün ve Kurban Bayramı 4.5 gündür

  -Kimler çocuk ve genç işçi çalıştıramaz?

  Çocuk ve genç işçileri;

  • Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,
  • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,

  işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar

  -Çocuk ve genç işçi çalıştıran işveren iş sözleşmesi yapmak zorunda mıdır?

  İşveren çalıştırdığı çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi
  yapmak zorundadır.

  Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasında uyulması gereken esaslar nelerdir?

  • Çocuk ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psiko-sosyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınmalıdır.

  • Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.

  • İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin etmek zorundadırlar.

  Çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişim ile güvenliği yönünden risk tespit eden işverenin yükümlülüğü nedir?

  İşverenlerce yapılması gereken değerlendirme sonucunda; çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilmesi halinde, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması sağlanmak zorundadır.

  -Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler nelerdir?

  • Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,
  • Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,
  • Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,
  • Büro hizmetlerine yardımcı işler,
  • Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),
  • Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,
  • Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,
  • Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma
  ve istifleme hariç),
  • Spor tesislerinde yardımcı işler,
  • Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.

  -Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler nelerdir?

  • Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,
  • Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
  • Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
  • Kasaplarda yardımcı işler,
  • Çay işlemesi işleri,
  • Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
  • Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
  • Süpürge ve fırça imalatı işleri,
  • Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,
  • Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,
  • Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
  • İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
  • İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,
  • Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
  • Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,
  • Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,
  • Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,
  • Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),
  • El ilanı dağıtımı işleri,
  • Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),
  • Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),
  • Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
  • Balıkhane işleri,
  • Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,
  • Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,
  • Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
  • Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

  -On altı yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin
  çalıştırılabilecekleri işler nelerdir? 

  • Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri,
  • Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri,
  • Parafinden eşya imali işleri,
  • Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler,
  • Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri (PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç),
  • Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri),
  • Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri,
  • Selüloz üretimi işleri,
  • Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri,
  • Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler,
  • Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.

  -On sekiz yaşını doldurmayan işçilerin çalıştırılamayacağı işler nelerdir?

  Yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi aşağıdaki işlerde on sekiz yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.
  • Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde,
  • Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde,
  • Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde,
  • Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde,
  • Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde,
  • Sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde,
  • Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde,
  • Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde,
  • Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde,
  • Eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde,
  • İşyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde,
  • Eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde,
  • Para taşıma ve tahsilat işlerinde,
  • 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde.


  Kaynak: 30 Soruda Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikDernek ve vakıflara yapılan bağışlarda vergi indirimi nasıl uygulanır?
  Sonraki İçerikTek ortaklı bir şirketin ortağı ve müdürü olan bir kişi için başla bir şirkette 4/1-a statüsünden çalışabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz