Ana Sayfa Vergi Yurtiçi Uçak Biletlerindeki Alan Vergisi Ba – Bs Formlarında Gösterilecek midir?

  Yurtiçi Uçak Biletlerindeki Alan Vergisi Ba – Bs Formlarında Gösterilecek midir?

  7859
  0

  GİB – ÖZELGE BANKASI

  Konu Yurtiçi uçak bedellerinde Alan Vergisi bedellerine Ba Bs formlarında yer verilip verilmeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin seyahat acentesi aracılığı ile yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri satın aldığı, alan vergisinin bilet toplam tutarında KDV’den önce hesaplanıp KDV’siz şekilde tutara dahil edildiği belirtilerek, yurt içi uçak biletlerinde ödenecek vergilerin içeresine dahil edilen Alan Vergisinin Ba formu ile bildirilip bildirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  BA-BS FORMLARI VUK-350-362-381-396 VUK TEBLİĞLERİ İLE DÜZENLENMİŞTİR.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

  BA-BS BİLDİRİM HADDİNİ AŞAN İŞLEMLER BELGE TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN BEYANA DAHİL EDİLECEKTİR.
  396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;
  – (1.2.1) numaralı bölümünde, “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.”,

  BA-BS BİLDİRİM HADDİ KDV HARİÇ 5.000 TL’DİR.
  – (1.2.2) numaralı bölümünde ise, “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

  Buna göre,

  • Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile;
  • Bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir.”
   açıklamaları yer almaktadır.

  SONUÇ;
  ALAN VERGİSİ BA FORMUNA DÂHİL EDİLECEKTİR.
  Bu kapsamda, yurt içi uçak biletlerinde gösterilen alan vergisinin (meydan servis ücreti), 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde form Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir.

  Kaynak:
  Özelge
  Gelir İdaresi Başkanlığı – ANTALYA V.D. BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müd.
  10 Nisan 2017 Tarih ve 77058783-105[VUK.ÖZ.16.30] – 38648 sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTapu Harcının Üzerinden Hesaplanacağı Matrah (Bedel) Nasıl Belirlenir?
  Sonraki İçerikGayrimenkulü Banka Kredisi İle Alırsam, Tapuda Hangi Değeri Göstermem Gerekir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz