Ana Sayfa Muhasebe Yurt dışından alınan bilgisayarın gümrük masrafları maliyete mi eklenecek?

  Yurt dışından alınan bilgisayarın gümrük masrafları maliyete mi eklenecek?

  83
  0

  İthalat olarak bilgisayar aldık yurt dışından, bunlara ilişkin ithalat masraflarını demirbaşın maliyetine mi atmalıyız yoksa direkt gidere mi almalıyız? Gider olacak ise hangi hesap kullanılmalı maliyete atmak zorunlu mu?

  Yapılan harcamalar ATİK maliyetine eklenir.


  Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ilgili kanun maddeleri:

  Demirbaş Eşya
  Madde 273
   

  Alet, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. (7338 sayılı kanunun 30 uncu maddesiyle kaldırılan cümle; Yürürlük:26.10.2021)(*)

  İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.

  Emtia
  Madde 274

  (Değişik: 17/12/2003-5024/1 md.) Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.

  İmal Edilen Emtia
  Madde 275

  İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

  1.Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;

  2. Mamule isabet eden işçilik;

  3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;

  4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.)

  5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

  Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıkı unsurları ihtiva etmek şartıyle diledikleri usulde tâyin edebilirler

  (Üçüncü fıkra mülga: 30/12/1980 – 2365/51 md.)

   

  Sonuç olarak, yurt dışından alınan bilgisayarın gümrük masrafları, iktisap bedeline dahil olup maliyete eklenir.

  Açıklama:

  Vergi Usul Kanunu’nun 274’üncü maddesine göre, işletmeye dahil edilen malların maliyet bedeli, iktisap bedeli ve iktisap tarihinden sonra yapılan giderler toplamıdır. İktisap bedeli ise, iktisap tarihindeki rayiç bedeldir.

  Bu nedenle, yurt dışından alınan bilgisayarın gümrük masrafları, iktisap tarihindeki rayiç bedele dahil olup maliyete eklenir. Gümrük masrafları, bilgisayarın iktisadi değerinin bir parçasıdır ve bilgisayarın kullanılması için gerekli olan bir giderdir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikTasfiye sonu yapılan şirketin yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yapılmalıdır?
  Sonraki İçerikŞirket merkez adres değişikliği için gerçek faydalanıcı bildirimi yapılacak mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz