Ana Sayfa Vergi Yurt Dışında Yapılan Demontaj İşlerinin Gelirleri İnşaat Bakım Onarım İşleri Geliri Olarak...

  Yurt Dışında Yapılan Demontaj İşlerinin Gelirleri İnşaat Bakım Onarım İşleri Geliri Olarak Kurumlar Vergisinden İstisna Edilebilir mi?

  1922
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işinin inşaat,  onarım, montaj işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, şirketinizin… Körfezinde batık gemilerin çıkarılması ve demontaj işini taahhüt sözleşmesine dayalı olarak aldığı belirtilerek, söz konusu faaliyetin inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.9.Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde;

  “Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  3194 sayılı İmar Kanununun 5’inci maddesinde ise karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler yapı olarak tanımlanmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, taahhüt sözleşmesine dayalı olarak yapılan… Körfezinde batık gemilerin çıkarılması, söküme hazır hale getirilmesi ve sökümü işi; inşaat, onarım ve montaj işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bahse konu faaliyetten elde edilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Öte yandan, yurt dışında gerçekleştirilen söz konusu faaliyetler nedeniyle elde edilen kazancın ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilmesi gerekmekte olup, gemi söküm faaliyetinden elde edilen kazancınızın, tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği dönemde Türkiye’deki kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  11 Haziran 2015 Tarih ve 38418978-125[5-14/11]-634 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikAynı Süreler İçin Gazeteciye Birden Fazla Kıdem Tazminatı Ödenir mi?
  Sonraki İçerikİrlanda Mukim Firmasından Satın Alınan Bilgisayar Programları İçin Yapılan Ödemelerde Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tevkifat Yapılacak mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz