Ana Sayfa Vergi Yurt Dışında Yapılacak İnşaat İşlerine Ait Harcamalar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  Yurt Dışında Yapılacak İnşaat İşlerine Ait Harcamalar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  1468
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Yurtdışında yapılacak cami inşaatına ait harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ile 19.12.2014 tarihli dilekçe ekinde yer alan protokolün incelenmesinden; …’ ın … bölgesinde, Müslümanlar Diyaneti Baş Müftülüğü, … ve şirketiniz arasında imza süreci tamamlanmamış olan cami inşaatı protokolüne istinaden …’da mukim inşaat firmasına (…) yapılacak bağış ödemelerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 89’ uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, indirimin mümkün olması halinde cami inşaatının tamamlanmasının beklenip beklenmeyeceği, her yapılan bağış ödemesinde indirimden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından veya beyan edilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

  Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.  Bağış ve Yardımlar” başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin 10.3.2.2. bölümünde;
  “… rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,
  ….
  tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
  …”
  hükmü yer almaktadır.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden cami inşaatının Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesinde yapılacağı ve söz konusu cami inşaatının ilgili Kanun kapsamında belirtilen mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olma şartını karşılamadığı anlaşılmıştır.

  Buna göre; …’ın… bölgesindeki cami inşaatına ilişkin olarak… mukimi inşaat firmasına (…) yapılacak bağış ödemelerinin kurum kazancınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
  24 Ağustos 2015 Tarih ve 17192610-125[ÖZG-2014-47]-173 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikŞirket Aktifine Kayıtlı ve Müşterek Tapulu Taşınmaz İnşaatının Tamamlanmadan Satılması Halinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?
  Sonraki İçerikKooperatife Ait Arsanın İcra Yolu İle Satılması Halinde Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Oluşur mu?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz