Ana Sayfa Vergi Yatırım Ortaklığı Statüsü Bulunan ve Tasfiyeye Giren Şirketin Portföy İşletmeciliğinden Elde Edeceği...

  Yatırım Ortaklığı Statüsü Bulunan ve Tasfiyeye Giren Şirketin Portföy İşletmeciliğinden Elde Edeceği Kazanç İstisna Kapsamına Girer mi?

  1470
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Tasfiye halindeki şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetinde bulunan Şirketinizin 20/10/2014 tarihinde tasfiyeye girdiği, Sermaye Piyasası Kurulunun Şirketinizin tasfiye kararına ilişkin 24/07/2014 tarih ve 7603 sayılı yazısında, Şirketinizin tasfiye sürecinde Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin sona erme ve tasfiyesini düzenleyen 529 ila 548 maddelerinde yer verilen düzenlemelere uyulmasının gerektiği, tasfiyeye ilişkin olarak herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmasına karar verilmesi durumunda esas sözleşme tadili amacıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasının gerektiği, ancak unvanınızdaki “yatırım ortaklığı” ibaresinin kaldırılmasının talep edilmediği gibi esas sözleşmesinde de tasfiye dolayısıyla herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek şirket unvanına sadece “tasfiye halinde” ibaresinin eklendiği belirterek, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin (III-48.2) 43’üncü maddesi yönünden hala SPK hükümleri ve söz konusu Tebliğ esasları dahilinde faaliyet gösteren ortaklık statüsünde bulunmanız, portföy işletmeciliği yetki belgesinin SPK tarafından iptal edilmemiş olması ve esas sözleşmede de tasfiye dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapılmaması nedeniyle tasfiye döneminde elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu, Kanun’un 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, aynı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne göre;

  “Türkiye’de Kurulu;
  1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının,
  2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının,
  3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının,
  4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının,
  5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançlarının,
  6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.”
  kurumlar vergisinden istisnadır.

  Öte yandan 1 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “5.5. Türkiye’de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna” başlıklı bölümünde istisna uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 20/10/2014 tarihinde tasfiyeye giren Şirketinizin yatırım ortaklığı statüsünden çıkartılmaması halinde, tasfiye döneminde portföy işletmeciliğinden elde edeceğiniz kazanç dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Şubat 2016 Tarih ve 62030549-125[5-2015/188]-13423 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikE-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!
  Sonraki İçerikYıllık Beyannamede İndirilemeyen Primler Daha Sonraki Yıllarda İndirilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz