Ana Sayfa Vergi Yapılan İthalatın Teşvik Belgesinin Kapanma Tarihine Kadar Tamamlanmaması Halinde İndirimli Kurumlar Vergisinden...

  Yapılan İthalatın Teşvik Belgesinin Kapanma Tarihine Kadar Tamamlanmaması Halinde İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanılır mı?

  1282
  0

  (GİB – ÖZELGE)
  Konu: Teşvik belgenin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik bel. kapanma tarihinden sonra   gerçekleştirilen makinelere yapılan harcamalar için ind.kv si uyg.dan yararlanılıp yarar

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde bulunan belgelerin tetkikinden; Ekonomi Bakanlığınca şirketiniz adına komple yeni yatırım olarak düzenlenen 28.11.2013 tarihli ve E 95745 sayılı yatırım teşvik belgesinin yatırım süresinin 18.08.2014 tarihinde sona erdiği, yurt dışından temin edilecek makine teçhizat global listede yer alan makineler için yatırım teşvik belgesi kapanmadan önce akreditif açılarak önemli bir kısmının ithal edildiği ancak kalan kısmının ithalinin ise teşvik belgesinin kapanmasından sonra gerçekleştirildiği belirtilerek teşvik belgesinin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik belgesinin kapanma tarihinden sonra gerçekleştirilen makineler için yapılan harcamalar dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
               5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında, finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.07.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08.06.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulabileceği hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığından görüş sorulmuş olup alınan 09.03.2015 tarihli ve 32484 sayılı cevabi yazıda;
  “…
  Bilindiği üzere Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında 2012 tarih ve 3305 sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2014/1 sayılı Tebliğ’in 1. maddesi ile 2014/2 sayılı Tebliğin 3(2). maddesinde yatırım süresi içinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

  Bu itibarla, yukarıdaki hüküm çerçevesinde yatırım süresinin bitimini müteakip teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen makine ve teçhizatın belgede kayıtlı destek unsurlarından yararlanması gerekmektedir.”
  şeklinde görüş bildirilmiştir.

              Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan 28.10.2013 tarihli ve E 95745 sayılı yatırım teşvik belgesinde vergi indirimi satırına yer verilmiş olup teşvik belgenizin kapanma tarihinden önce akreditifleri açılan ancak yatırım süresinin bitimini müteakip teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen makine ve teçhizatın belgede kayıtlı destek unsurlarından yararlanması Ekonomi Bakanlığınca uygun görüldüğünden, söz konusu yatırımınız dolayısıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Şubat 2016 Tarih ve 50426076-125[32/A-2014/20-247]-36 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikFazla Mesai Hesaplanırken Ara Dinlenmeler Dikkate Alınır mı?
  Sonraki İçerikTeknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Proje Giderleri İçin Ar-Ge İndiriminden Yararlanılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz