Ana Sayfa Çalışma Hayatı Yabancı Çalışma İzni Başvuru Sürecinde Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

  Yabancı Çalışma İzni Başvuru Sürecinde Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

  2148
  0

  1- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILMALIDIR?
  1.1-
  Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.
  1.2- Başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup, Türkiye’deki işverenin veya yasal temsilcisinin PTT’den e-devlet şifresi alarak başvuruyu tamamlaması ve ardından gerekli form ve belgeleri öngörülen süre içerisinde bakanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir.

  2- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER NELERDİR?
  2.1-
  Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
  2.2- Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığa gönderilecektir.

  ***İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.

  2.3- Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, yabancı şahsa ait izin başvuru tarihinde geçerli en az 6 ay süreli ikamet izni bulunması zorunludur. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet izni olmaması halinde, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
  2.4- Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

  ***6458 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden 60 gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle 60 günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

  2.5- Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir. Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
  2.6- Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
  2.7- Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
  2.8- Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDefter Beyan Sistemi Tebliği – VUK-486
  Sonraki İçerikHayalinizdeki Maaşı Almak İçin Yapmanız Gerekenler

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz