Ana Sayfa Vergi VUK’a Göre Muhafaza Edilmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir?

  VUK’a Göre Muhafaza Edilmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir?

  2058
  0

  1- TÜCCARLAR HANGİ EVRAKLARI MUHAFAZA ETMEK ZORUNDADIR?
  Tüccarlar bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen;
  1.1- Mukavelename,
  1.2- Taahhütname,
  1.3- Kefaletname,
  1.4- Mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla,
  1.5- İhbarname,
  1.6- Karar örnekleri,
  1.7- Vergi makbuzları gibi
  vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar.

  2- DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFLERİ HANGİ EVRAKLARI SAKLAMAK ZORUNDADIR?
  Damga resmi mükellefleri,
  2.1- Gazete ve sair neşriyatın pul yapıştırılan koleksiyon nüshalarını,
  2.2- Türkiye’de tanzim edilip doğrudan doğruya yabancı memleketlere gönderilen evrak ile,
  2.3- Çekilen telgrafların Türkiye’de kalan kopyalarını
  aynı suretle muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

  ***Gelir Vergisi Kanununun 54’üncü maddesinin 2 numaralı bendine göre vergi matrahlarının tespitinde gerçek giderleri nazara alınan mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesikaları saklamaya mecburdurlar.

  ***Gelir Vergisi Kanununa göre diğer kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler, vergi matrahının tespitinde nazara alınacak giderlerini ispat edecek vesikaları muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDuygusal Zeka Başarınızı Nasıl Etkiliyor?
  Sonraki İçerikŞirket Ortağından Kiralanan Araca Ait Giderler Kaydedilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz