Ana Sayfa Vergi Vergide Tadilat Nedir?

  Vergide Tadilat Nedir?

  3688
  0

  1- TADİLAT NEDİR?
  Tadilat, iki genel tahrir (kaydetme) arasında, bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı binaların gayrisafi iratlarında ve arazinin kıymetlerinde meydana gelen devamlı ve tabii değişiklikler tespit edilerek, yeni gelir veya kıymetin tahmin edilmesidir.

  2- TADİLAT SEBEPLERİ NELERDİR?
  Aşağıdaki hallerde binaların gayrisafi iratları ve arazinin kıymetleri tadilat yolu ile tahmin ve yeniden takdir olunur;
  2.1- Her hangi bir sebep yüzünden devamlı olarak bina gayrisafi iratları ile arazi kıymetlerinin en az % 20 nispetinde artması veya eksilmesi;
  2.2- Bina veya arazinin genel tahrirde[1] unutularak gizli, saklı kalmış olması;
  2.3- Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) (Bu hallerde yalnız ilave inşaat veya sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratları takdir olunarak binanın mevcut gayrisafi iradına ilave edilir. Sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratları 307 nci maddedeki esasa göre takdir olunur.)
  2.4- Bir binanın;
  2.4.1- Yanması,
  2.4.2- Yıkılması suretiyle tamamen veya kısmen harap olması,
  2.4.3- Sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması,
  2.4.4- Binada mevcut sabit istihsal tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması,
  2.4.5- Binada asansör tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması,
  2.4.6- Binada kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması,
  2.5- Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline dönüştürülmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır ve yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen dairenin iradı yeniden takdir olunur.),
  2.6- Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması,
  2.7- Daimi ayrıklıktan faydalanan ve irat veya kıymeti bulunmayan bir bina veya arazinin ayrıklıktan çıkması,
  2.8- Bir binanın eksiğini giderici durumunda olan arazinin eksiğinin giderilmesi durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina eksiğini giderici durumuna girmesi,
  2.9- Bir bina veya arazinin taksim ve ifraz[2] edilmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.),
  2.10- Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

  [1] Tahrir: kaydetme, kayıt ya da tescil, deftere geçirme; kadastrodur.
  Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toprak sahiplerinin, vergi yükümlülüklerinin sayısı tahrir defterine kaydedilirdi. Tahrir 1929 Türkçe Müfredatında kompozisyon dersi yazı yazma çalışmalarının yerini tutar. Ayrıca bu defteri nişancı ve bunun dışında veziriazam ve kaptan paşanın da düzenlediği görülmüştür. (wikipedia)
  [2] İfraz etmek: Parsellere ayırmak.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTürkiye’de Otomotiv
  Sonraki İçerikTürkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz