Ana Sayfa Vergi Vergi Beyannamelerini Kim Düzenler?

  Vergi Beyannamelerini Kim Düzenler?

  2191
  0

  1- VUK’A GÖRE TUTULAN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİLİ KAYITLAR BELGELENDİRİLMESİ MECBURİ MİDİR?
  EVET.
  Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların belgelendirilmesi mecburidir.

  2- DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLAR GİDERLERİNİ BELGELENDİRMEK ZORUNDA MIDIR?
  EVET.
  Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmeye mecburdurlar. (Götürü usulde tespit edilen giderler hariç.)

  ***Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.

  3- VERGİ BEYANNAMELERİ KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANIP İMZALANIR?
  Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış;
  3.1- Serbest muhasebeci (SM),
  3.2- Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)
  3.3- Yeminli mali müşavirler (YMM)
  tarafından da imzalanması zorunludur.

  4- VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN HANGİ HUSUSLAR İÇİN YMM TARAFINDAN DÜZENLENEN TASDİK RAPORU DÜZENLENİR?
  Vergi kanunlarında yer alan;
  4.1- Muafiyet,
  4.2- İstisna,
  4.3- Yeniden değerleme,
  4.4- Zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını
  Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şarttır.

  5- MESLEK MENSUPLARI HANGİ HALLERDE MÜKELLEF İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN VE MÜŞTEREKEN SORUMLU OLUR?
  Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları,
  5.1- İmzaladıkları beyannamelerde,
  5.2- Düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına,
  5.3- Bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak
  5.3.1- Vergi,
  5.3.2- Ceza,
  5.3.3- Gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

  ***2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.
  ***Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini 2 aya kadar uzatmaya yetkilidir.
  ***233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

   

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Tarih: 2 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikSanayi Bakanlığından Yerli Yazılıma Büyük Destek!
  Sonraki İçerikSGK – Prim Ödeme Günü Uzatıldı!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz