Ana Sayfa Vergi Vakıf ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup...

Vakıf ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı

1025
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155[2017/210]-306127 28.03.2018
Konu : Vakıf ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, vakfınız ile T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen “…” projesi destek sözleşmesinin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/26 numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 6824 sayılı Kanunla eklenen ve 08/03/2017 tarihinde yürürlüğe giren (26) numaralı fıkrasında, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.”

3 üncü maddesinde; “Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilir.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.” hükümleri yer almaktadır.

Özelge talep formu ve ekinde yer alan belgelerin tetkikinden, Vakfınız ile T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen “…” projesi destek sözleşmesinin …/…/2017 tarihinde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, sözleşme konusu projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunun desteği veren kamu kuruluşunca teyit edilmesi koşulu ile Vakfınız ile T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen “…” projesi destek sözleşmesinin damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak: gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikFeragatnamelerde damga vergisi ve noter harcı
Sonraki İçerikİhracata ilişkin düzenlenen konşimentoların damga vergisine tabi midir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz