Ana Sayfa Vergi Vakıf iktisadi işletme açmadan ticari gelir elde edebilir mi?

  Vakıf iktisadi işletme açmadan ticari gelir elde edebilir mi?

  Vakıfların tüzel kişiliği ticari faaliyet de bulunamaz. Ticaret yapmaları için İktisadi işletme kurmaları gerekir. İktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi mükellefi olur.

  103
  0

  Bir vakıf iktisadi teşebbüs olmaksızın faaliyeti konusunda gelir elde etmek için yaptığı ticaret için vergi muafiyeti yok ise KDV ve kurumlar vergisini normal bir sermaye şirket gibi mi beyan edip öder?

  Vakıfların tüzel kişiliği ticari faaliyet de bulunamaz. Ticaret yapmaları için İktisadi işletme kurmaları gerekir. İktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi mükellefi olur.


  BENZER  İÇERİKLER


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  31977385-105[227-2019/31]-156906

  13.12.2021

  Konu

  :

  Vakıf iktisadi işletmesine yapılan bedelsiz teslimlerin (ayni bağış) ne şekilde belgelendirileceği

   

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, vakıf iktisadi işletmesi olarak faaliyet gösteren işletmenizin sağlık ve eğitim vakfına burs verilmek amacıyla “” adlı bir proje organize ettiği ve bu projeye istinaden hayırseverlerin evlerinde kullanmadıkları eşyaları iktisadi işletmenize bağışladığı, söz konusu ürünlerin satılarak elde edilen gelirlerin ilgili sağlık ve eğitim vakfına burs verilmek üzere aktarıldığı, söz konusu ürünlerin iktisadi işletmenize bağışlanması esnasında herhangi bir bedel alınmadığı belirtilerek, bu işlemin ne şekilde belgelendirileceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

  – 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

  – 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

  – 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

  2. Serbest meslek erbabına;

  3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;

  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

  5. Vergiden muaf esnafa.

  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 1.400 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 1.400 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

  – 233 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur….”,

  1. Perakende satış fişleri;

  2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

  3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

  … Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.”,

  – 234 üncü maddesinde, ” Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

  3. Vergiden muaf esnafa

  yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zâti eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

  hükümlerine yer verilmiştir.

  Buna göre; mükellefiyeti bulunmayan hayırseverler tarafından evlerinde kullanılmayan eşyaların iktisadi işletmenize bağışına ilişkin olarak, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamaya yer verilmek suretiyle gider pusulası düzenlenmesi, söz konusu eşyaların satışında ise iktisadi işletmeniz tarafından genel hükümler çerçevesinde fatura veya fatura düzenleme zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda perakende satış vesikası düzenlenmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikİkinci el taşıt alım satımı yapan galerici bir mükellef yüzde yirmi KDV’li sıfır bir binek taşıt aldığında, bu taşıtı iki yıl geçmeden veya iki yılı geçince envanterinden çıkarırsa her iki halde de da KDV karşısında durumu ne olur?
  Sonraki İçerikLimited şirket ortağı kendi kredi kartını şirket faaliyetleri için kullanabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz