Ana Sayfa Mevzuat Tasfiye halinde olan şirkette Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti var mıdır?

  Tasfiye halinde olan şirkette Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti var mıdır?

  Tasfiye süreci sona ermemiş olan firmanızın halen faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle tasfiye işlemi sona erinceye kadar işletmenizden yapacağınız perakende nitelikli mal satışları ve hizmet ifalarınızın belgelendirilmesinde (yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz başlayıncaya kadar), mevcut ödeme kaydedici cihazı kullanmanız, 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen ve durumunuza uyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin başladığı tarih itibariyle tasfiye işleminin tamamlanmamış olması halinde ise bu tarihten itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmanız gerekmektedir.

  89
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
  KONYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  İVEDİ VE GÜNLÜDÜR

  Sayı

  :

  48349025-105[3100-71459]-8585

  18/02/2016

  Konu

  :

  Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Hk.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto yedek parça satışı faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihazı kullanmak mecburiyetinde olduğunuzu belirterek, firmanızın 02.10.2015 tarihinde tasfiyeye girmesi sebebiyle 01.01.2016 tarihinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

  25/12/2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, “…Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

  –  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

  –  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

  –  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

  –  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

  itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

  Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir….” açıklamaları yer almaktadır.

  Diğer taraftan; Vergi Usul Kanunun 161’inci maddesine göre, işi bırakma vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesini ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. Aynı Kanun’un 162’inci maddesine göre ise tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona erdirilmesine kadar devam etmesi ve bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi tarafından, tasfiye veya iflas kararlarını ve tasfiyenin veya iflasın kapandığının vergi dairesine ayrı ayrı bildirilmesi zorunludur.

  Tüzel kişilerin mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi tasfiye ve iflas hallerinde söz konusu olmaktadır. Bir başka ifadeyle mükellefin işi bırakmış sayılabilmesi için işi ile ilgili tedarik işlemlerini durdurmasının yanı sıra, işletmede bulunan emtia stokları ile diğer döner ve sabit değerlerinin de elden çıkarılması veya bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden çekilmiş olması, tüzel kişiliğe haiz mükelleflerin ayrıca tasfiye sürecinin tamamlanarak ticaret unvanlarının sicilden silinmesi gerekmektedir.

  Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, tasfiye süreci sona ermemiş olan firmanızın halen faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle tasfiye işlemi sona erinceye kadar işletmenizden yapacağınız perakende nitelikli mal satışları ve hizmet ifalarınızın belgelendirilmesinde (yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz başlayıncaya kadar), mevcut ödeme kaydedici cihazı kullanmanız, 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen ve durumunuza uyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin başladığı tarih itibariyle tasfiye işleminin tamamlanmamış olması halinde ise bu tarihten itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmanız gerekmektedir.


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikYıl içinde alınan mazeret izinlerini işveren yıllık izin hakkından düşebilir mi?
  Sonraki İçerikHaftalık veya aylık olarak kiraya verilen gayrimenkulün vergilendirilmesi

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz