4.5 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 10:58
Etiketler Yapılır

Etiket: yapılır

Yurt dışı harcırah ödemesinden Damga Vergisi kesilir mi?

Emekli Sandığı Vakfıyız ve SGK'ya tabii değiliz. Üyelerimize 6245 Sayılı Harcırah ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre; tedavi amaçlı olmak kaydıyla başka bir...

Değersiz alacağın KDV’si hangi yıl indirim konusu yapılır?

7104 sayılı kanun ile 2019 itibari ile değersiz alacaklar içindeki KDV tutarı için indirim hükmü getirildiğini biliyorum. Bu hüküm 2018'deki değersiz alacaklar içindeki KDV...

İş Kaybı Tazminatına Nasıl Başvurulur?

İş Kaybı Tazminatına Başvuru  Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmesi için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün...

İşsizlik maaşı alırken yeni işe girdim. Oradan da ayrıldım. İşsizlik Maaşım...

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden...

İşsizlik Maaşı alırken askere gidersem maaşım kesilir mi?

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli...

İşsizlik Maaşı alan kişinin kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

İşsizlik Maaşı Süresince Sağlık Hizmetinden Yararlanma İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası...

İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller İşsizlik ödeneği almakta iken; İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet...

İşsizlik Maaşı hemen bağlanıyor mu?

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye...

İşsizlik Maaşından vergi kesiliyor mu?

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.         Kaynak: iskur.gov.tr Yasal Uyarı:...

İşsizlik Maaşı 2019 yılı için en az ve en çok kaç...

İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Miktarı Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu...