11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:57
Ana Sayfa Etiketler Veya

Etiket: veya

0
Bu Tebliğin amacı, 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Ticari araç için ödenen ÖTV isteğe bağlı olarak aracın maliyetine eklenebilir...

0
Pazarlama işi yapan Firmada Kamyonet alımındaki Ö.T.V. yi Aracın Maliyetine mi Yoksa Masrafa mı yazmak gerekir. Kamyonetin amortisman oranı nedir? Bazı yerlerde %20 bazı yerlerde %25 hangisi doğrudur?

Şahıs firması olan veya şirket ortağı olan kişi başka bir yerde...

0
Limited şirket ortağının kendi çalıştığı şirkette eski adıyla SSK yeni adıyla 4/1-a sigortalı statüsünden bildirilmesi mümkün değildir.

Serbest çalışan Bağkur emeklisi mali müşavir ayrıca bir ticari şirkette ücretli...

0
Serbest olarak çalışan muhasebe meslek mensupları; Bir işverene bağlı olarak hiç bir unvan veya konumda kısmi veya tam zamanlı ücretli olarak çalışamaz.

Fırın İşletmemizde hem üretim hem kafe bölümü vardır. Burada satılan börek,...

0
Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen ve/veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı vb. ürünlerin teslimine uygulanacak KDV oranı %8'den %1'e indirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu ürünler yeme içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda, %8 (7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023 tarihinden itibaren %10) oranında KDV'ye tabidir.

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde kurumlar vergisi istisnası...

0
Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

0
Avanslar esas itibariyle parasal bir mahiyet taşımakla birlikte, ilgili olduğu kıymete bağlı olarak parasal olmayan kıymet de olabilmekte, parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda da düzeltmeye tabi tutulmaları gerekmektedir.

0
Kazançlarını işletme hesabı esasına (zirai işletme hesabı dâhil) göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Ancak, amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu Tebliğe göre düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler.

Şirket personeli 2 gün istirahat raporu alıyor. Sgk para ödemesi yapmıyor....

0
Şirket personeli 2 gün istirahat raporu alıyor. Sgk para ödemesi yapmıyor. işveren olarak ben 2 gün primini eksik 28 gün olarak aylık bildirgede beyan etmemde yasal olarak ilerde sıkıntı yaşar mıyım?

Adi ortaklıklarda finansman gider kısıtlaması uygulaması

0
Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmayıp, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir.