15.7 C
İstanbul
Çarşamba, 27 Ekim 2021 16:17
Ana sayfa Etiketler Payı

Etiket: payı

Tasfiye halindeki şirketlerden nakden veya hesaben yapılan kâr payı ödemelerinden %15...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-913 08/03/2012 Konu : Tasfiyesi devam etmekte olan şirketin karşılık ayırmak suretiyle bankada bulunan parasını ortaklara dağıtması   İlgide kayıtlı özelge...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik...

0
Resmi Gazete Tarihi: 22/03/2020 Resmi Gazete No: 31076 MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin...

Almanya’da ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kar Payı gelirleri...

0
Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettiği Temettü Gelirleri (Kar Payı) Hangi ülkede beyan edilecek? Temettülerden (kar payı) elde edilen gelir Anlaşmanın 10 uncu...

SGK Primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı...

0
7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen hükümler kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (1/3/2021 bu tarih dahil) kadar peşin, Taksitle...

Avans kar payı dağıtımı üzerinden %15 kar dağıtım stopajı ödenecek mi?

0
Avans kâr payı dağıtımı Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır....

Şirketin ortağı olan başka bir şirkete dağıtılan kar payı üzerinden stopaj...

0
1. Genel açıklama Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisi; KVK 30 uncu...

Süresinde beyan edilmeyen turizm payı beyannamelerini süresinden sonra pişmanlık ile verdiğimizde...

0
Anonim şirket olan mükellefimin turizm payı beyannamesi EKİM/2019’dan berri verilmemiştir. Şimdi Ekim-Kasım-Aralık/2019 ve Ocak–Şubat/2020 beyannamelerini verirsek, bu konu VUK ceza hükümlerine tabi midir ceza...

Otel ve konaklama faaliyetinde bulunan firmalar Turizm payı beyannamesi vermek zorunda...

0
551005-OTEL VB. KONAKLAMA YERLERININ FAALIYETLERI (GÜNLÜK TEMIZLIK VE YATAK YAPMA HIZMETI SAGLANAN YERLERIN FAALIYETLERI) (KENDI MÜSTERILERINE RESTORAN HIZMETI VERENLER ILE DEVRE MÜLKLER HARIÇ) NACE...

Turizm payı beyannamesi veren otellere temizlik hizmeti sunan firmalar turizm payı...

0
Turizm işletme belgesi veya ruhsatı olmayan işletmelerde nace koduna göre (551005-OTEL VB. KONAKLAMA YERLERININ FAALIYETLERI (GÜNLÜK TEMIZLIK VE YATAK YAPMA HIZMETI SAGLANAN YERLERIN FAALIYETLERI))...

Vakıfların iştiraki olan şirketlerden içinde kar payı avansı alınabilir mi?

0
Yıl içinde vakfımızın iştiraki olan iktisadi işletmeden avans temettü ödemesi alabilir miyiz? Bunun bir limiti/ oranı var mıdır? Kâr Payı Avansı Dağıtım Şartları Şirketlerin...