13.3 C
Istanbul, TR
Salı, 19 Mart 2019 3:06
Etiketler Payı

Etiket: payı

2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında...

  2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı nedir?   2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye...

Menkul Sermaye İradı beyannamesinde BAĞ-KUR Primleri gider yazılabilir mi?

  Menkul Sermaye İradı beyannamesinde Bağ-Kur Primleri gider yazılabilir mi?   Sadece adi komandit şirketlerin komanditer ortakları, limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim...

Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır?

Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve...

Ücret Beyanı Özet Bilgi – (2018 – 2019)

Ücret Beyanı Özet Bilgi   2018 yılında sadece kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde edenler tutarı ne olursa olsun bu ücret gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir.   2018...

Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir...

Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi?   Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.                 Kaynak:...

Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir?

Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir?   Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler   Temettü hisseleri...

Kar payları nasıl vergilendirilir?

Kar payları nasıl vergilendirilir?   Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana...

2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41) hangi menkul sermaye iratlarına...

2018 yılı için tespit edilen indirim oranı(%140,41) hangi menkul sermaye iratlarına uygulanacaktır? 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş...

Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan...

  Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır?   Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul...

Kira Beyanı Özet Bilgi – 2018 – 2019

2018 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 4.400 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.   2018 yılı için 4.400 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken...