10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 5:22
Ana sayfa Etiketler Işçi

Etiket: işçi

İş sebebiyle şehir dışında olan bir personelin konakladığı otelde kaza geçirmesi...

Türkiye de nakliyecilik sektöründe çalışan bir işçi, iş sebebi ile(taşımacılık amaçlı) Gürcistan’a gitmiş olup burada konakladığı sürede kalp krizi geçirmiştir. Bu durumu işveren iş...

İşverenlerin çalışanların yıllık ücretli izin haklarını kullandırmaması durumunda uygulanacak cezalar nedir?

Yıllık ücretli izni 4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 4857 sayılı kanun 57’nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen...

İşyerlerinde personellerin hak etmiş olduğu prim, ikramiye, komisyon vb. ödemeleri yapmayan...

Asgari ücreti, prim, ikramiye vb ödemeleri yapmayanlar için ceza tutarı 4857 Sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş...

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma şartlarına uyup, engelli ve eski hükümlü...

4857 Sayılı kanun 30’uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve...

Çalışma koşullarını ve şartlarını inceleyen memurların görevleri nelerdir?

İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu...

Çalışma koşullarını ve şartlarını hangi kurum denetler?

Çalışma koşullarını ve şartlarını inceleyen yetkili makam ve memurlar kimlerdir? 4857 Sayılı kanun 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle...

Hafta tatili nedir?

4857 no.lu İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir...

Ulusal bayram ve tatil günlerinde işçi çalıştırılabilinir mi?

Ulusal bayram ve tatil günlerinde işçi çalıştırılabilinir mi?  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır....

Olağan üstü hallerde fazla çalışma hangi hallerde yapılır?

Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Cumhurbaşkanı günlük...

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma nedir?

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı...